Kosta Köpmanshus
För tre år sedan skulle man ta tag i Kosta Köpmanshus, lovade Monica Widnemark (S). Tre år senare saknas det fortfarande ett aktieägaravtal och lagfart för fastigheten där nu Kosta Lågprisvaruhus befinner sig, tidigare Sea glasbruk. Nu saknas det dessutom en vd, och styrelsen har inga protokollförda sammanträden sen en lång tid tillbaka.
Foto:

Schackfinal
Nöbbele skolas fjärdeklassare. Övre raden från vänster: Liam Fahlström, Martin Blennefors Gustafsson, Wilmer Guldstrand, Alvar Hector, Ludvig Ahlin Lundqvist och Alexander Karlsson. Nedre raden: Thea Elmelo, Stina Karlsson, Thyra Hansen, Alicia Estberg, Vilda Flink, Mira Andersson, Signe Kidell och Isabelle Christy Stoltz.
Foto:

C - hela helgen

Bostad

Inblick

Personligt

Ledare

Debatt