C - hela helgen

Inblick

Ulf Ståhlberg,73, har bott i Skäggetorp i över 30 år. Sedan tre år tillbaka är Victoria Park hans hyresvärd. Hans sambo skrev i våras brev till dem och påtalade faran med murkna staket i området. Det har fortfarande inte åtgärdats.
Foto:

Bostad

Personligt

C - hela helgen

Bildreportage
10 juni 1967. Fler än 4 000 elever i Växjö slutade skolan den 9 juni 1967. Extra festligt var det på Fagrabäckskolan, stadens nyaste skola som hade sin allra första årsavslutning och släppte ut 189 niondeklassare, som skulle rakt ut i arbetslivet eller fortsätta studierna vid andra skolor.Före avslutningen fotograferades alla elever, något som skulle bli en tradition enligt rektor Bo Holmberg. Birgit Nilsson och Ann-Marie Kinghed underhöll med sång och pianospel och stadsfullmäktiges ordförande Georg Lücklig högtidstalade. Han påminde om vikten av att i livets alla skiften välja rätt väg. "Ingen arbetsplats och ingen början är för blygsam. Allt hänger på den enskildes ambition, vilja och goda föresatser att skapa sin egen ljusa framtid" sade han bland annat. På bilden lämnar glada elever Fagrabäckskolan med betygen i hand: Från vänster Kerstin Andersson, Eivor Andersson, Harriet Järlebäck, Birgitta Wassman, Reidun Johansson, Marita Johansson, Ulla-Mia Svensson och Birgitta Peters.