C - hela helgen

Lokalfotboll - Senaste matcherna

Bostad

Inblick

Flygresandet sjunker
I samband med debatten om flygskatt mobiliserade flygbranschen i flera kampanjer. Omslaget till en skrift, som man lät Stockholms Handelskammare ta fram, visar de dramatiska konsekvenserna av införd flygskatt. Enligt Transportstyrelsens utvärdering är det svårt att säga vilken betydelse skatten haft.

Inblick • Hemmasittare
Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) medger att det i Växjö kan finnas ett hundratal gymnasieelever med problematisk frånvaro. Men kommunen har inga tillförlitliga uppgifter. Frånvarorapporteringen fungerar inte som den ska.
Foto:

Personligt

Ledare

Debatt