C - hela helgen

Bostad

Inblick

Digitala arkiv
Kassetter, disketter, cd-skivor, flexskivor olika typer av disketter och en hel del annat finns i ett av Sydarkiveras förråd på huvudkontoret i Alvesta. ”Det kommer vi inte kunna bevara för tid och evighet. Vi måste först kontrollera om det är bevarandevärd information. Sedan kommer vi föra över det till vår bevarandeplattform. Men det kommer ta tid. Vi inte har så många anställda som jobbar med det – eftersom vi är så billiga”, säger Sydarkiveras förbundschef Mats Porsklev.
Foto:

Smålandsposten granskar
Katrin Glans tillhör den sista årskullen som kan ta pension vid 61. Barnbarnet Tilde Eklund Glans får vänta längre. Prognosen pekar mot riktåldern 70 år, med möjlighet att gå tidigast vid 67.
Foto:

Personligt

Ledare

Debatt

C - hela helgen