Medborgarförslag från Ilse Jonsson 94 år
Kommunfullmäktige sa ja till Ilse Jonssons, 94, medborgarförslag om en busshållplats utanför Nicklagården. I sommar är det tre år sedan hon lämnade in förslaget men ännu finns det ingen hållplats.

Bostad

C - hela helgen

Inblick

Kraftverk och gamla dammar hotas • Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen i Kronoberg tänker inte pausa med förelägganden och tillståndsprövningar av vattenverksamheter, förklarar Jan Grosen, chef vid vattenvårdsfunktionen.
Foto:

Personligt