Bostad

Inblick

– Vi trodde hela projektet var bättre förankrat än det var, säger Stephan Hruza, ordförande i den ekonomiska föreningen Macken . De tog initiativet till en återbruksby vid Norremark, men vet inte längre om de får vara med. På platsen där återbruksbyn är tänkt att ligga håller idag Macken och Kronobergs folkhögskola kurser i hur man bygger med återvunnet material.
Foto:

C - hela helgen

Personligt

Ledare

Debatt

C - hela helgen