Älmhult

Råshult
”Man kan använda både lie, slåtterbalk och traktor så länge det lämnar samma avtryck på naturen. På det sättet är det inget museijordbruk”, säger Peter Carlstedt.
Foto: