Allmänheten bjuds in för att påverka framtidens Älmhult

Älmhult Artikeln publicerades

Hur ska Älmhults tätort utvecklas och bli mer attraktiv? Kommunen ska nu ta fram en ny fördjupad översiktsplan och bjuder därför in allmänheten till dialogmöte.

Älmhult växer, befolkningen ökar. Med anledning av det ska kommunen nu påbörja arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan som gäller hela Älmhults tätort.

Översiktsplanen ska på ett övergripande sätt peka ut och och göra tydligt hur kommunen tänker strukturera tätorten så den kan utvecklas och bli mer attraktiv.

Under våren kommer man därför vid flera tillfällen bjuda in allmänheten till så kallade dialogmöten. ”Vi vill lyssna och veta mer om dina idéer och synpunkter om Älmhults framtida utveckling. Vilka möjligheter finns och vad kan förändras för att göra Älmhult till en bättre plats att leva och bo på”, skriver kommunen på sin hemsida.

Det första av dessa dialogmöten äger rum på fredag, den 16 februari klockan 14 till 18, på Älmhults bibliotek.