Aska från ett företag skapar oro för möjlig ohälsa

Älmhult Artikeln publicerades
Foto:Emil Langvad/TT

Ett stort antal björkar har dött i Hallaryd. Nära dessa träd finns ett upplag med aska, som sköts av Askungen vital.

Nu krävs att företaget kommer med förslag på provtagningar.

Klagomål har nått kommunen med oro för att vatten som lakar från fastigheten även kan påverka betande djur på grannfastigheten.

Besök på plats visade dessutom på oklarhet kring hur askupplaget var ordnat.

Askungen vital å andra sidan menar att björkarna dött av stora mängder vatten och en mild vinter. Dessutom att askupplaget kan flyttas till Osby kommun och att upplaget därmed ska avslutas efter sommaren 2016.

Kommun och företag har därefter bytt ett antal skrivelser och synpunkter med varandra. Askungen vital stödjer sina synpunkter på en konsults analyser. Man har vidare nu beslutat att avsluta upplaget i Hallaryd ett halvår senare än som tidigare sagts. Nu ska det ha skett vid senaste årsskifte.

Nu har miljö- och byggnämnden ställt krav på bolaget som ska ta fram en provtagningsplan i sju punkter.

Syftet är att det "tydligt" ska framgå om föroreningarna kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Dessutom ska spridningen av föroreningar kunna bedömas, vilka åtgärder som behöver genomföras samt förslag på lämpliga åtgärder för efterbehandling.

Kraven ska vara redovisade för miljö- och byggnämnden senast den förste mars.