"Det är sannolikt ett vargangrepp"

Älmhult Artikeln publicerades

Med största sannolikhet rör sig åter en varg i Älmhultstrakten. Det anser länsstyrelsens besiktningsman efter att åtta får rivits i Pjätteryd. Nu rekommenderas fårägare att hålla sina djur inne.

Det var på tisdagsmorgonen som en fårägare norr om Pjätteryd upptäckte att flera av hans djur låg blodiga och allvarligt skadade på marken. Länsstyrelsens besiktningsman Rune Håkansson kallades in och vid en närmare undersökning visade det sig att åtta av nio får i den lilla hagen var skadade.
– Vi hittade två döda får varav ett var ätet, berättar Rune Håkansson.
– Dessutom avlivades fyra får idag med väldigt svåra skador. Det handlade om kraftiga bitskador i hals, nacke och framför allt i låren.

Efter en diskussion med länsstyrelsens rovdjursansvarige och andra vargexperter anser han att det är troligt att fåren angripits av varg.
– Jag drar slutsatsen att det är ett sannolikt vargangrepp. Jag har pratat med Jens Karlsson på Grimsö forskningsstation. Han är en av de främsta experterna på området och han håller med.

Länsstyrelsen hade fram till tisdagen inte sett några tecken på att en varg skulle röra sig i Älmhultstrakten. Däremot har en varg en tid uppehållit sig i Ystadtrakten och i pressen har det funnits uppgifter om en varg i närheten av Traryd.
– Men vargen går ju långa sträckor och flyttar sig över väldigt stora områden, säger Rune Håkansson som inte håller det för otroligt att Ystadsvargen har kunnat ta sig upp till Pjätteryd.

Länsstyrelsen kommer nu att skicka salivprover från bett till Viltskadecenter för att genom DNA-analys säkerställa vad det rör sig om för djur. Samtidigt uppmanas alla djurägare i trakten att hålla sina får inomhus nattetid.