Efter misstänkt sexövergrepp …– ärende avslutas

Älmhult Artikeln publicerades
Foto:Vilhelm Stokstad/TT

En boende på ett äldreboende i Älmhult misstänktes ha blivit utsatt för ett övergrepp av en person ur personalen. Efter att ha utretts avslutas nu ärendet.

Händelsen inträffade en natt i januari. Brukaren slog larm morgonen därpå och gjorde själv en polisanmälan. Ett första polisförhör hölls och den anställde togs omedelbart ur tjänst efter det misstänkta övergreppet.

Efter händelsen har polisutredningen under våren lagts ned av åklagare. Även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett ärendet efter att socialnämnden lex Sarah-anmälde händelsen som "ett allvarligt missförhållande".

När IVO gick igenom ärendet bedömde man att nämndens egen utredning var ofullständig och krävde därför kompletteringar.

Efter att ha tagit del av de kompletteringar som nämnden lämnat in har IVO fattat beslut om att avsluta ärendet. Myndigheten kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Från kommunens sida har man konstaterat att bland annat brister i rekryteringsprocessen och introduktion orsakat händelsen. Flera åtgärder har vidtagits för att undvika att något liknande händer igen. Bland annat har rekryteringsprocessen setts över och etiska diskussioner med all personal införts vid arbetsplatsträffar.