Efter Skolinspektionens kritik - Hallaryds förskola ska bli bättre på att jobba med särskilt stöd

Hallaryd Artikeln publicerades

Hallaryds förskola behöver bli bättre på att jobba med barn som behöver särskilt stöd. Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning. Nu har kommunen tagit åtgärder.

Det var i maj som Skolinspektionen besökte 35 förskolor, bland annat Hallaryds förskola, för att granska hur de jobbar med barn i behov av särskilt stöd.

Till viss del har förskolan den kunskap och de rutiner som behövs, konstaterade rapporten, men det finns också brister: Bland annat att personalen inte har en gemensam förståelse för vad uppdraget innebär, det behövs kompetensutveckling och verksamheten behöver anpassas efter barngruppens behov så att alla kan delta.

Detta var innan sommaren. Nu har kommunen tagit ett antal åtgärder.

Det handlar bland annat om kompetensutvecklingsdagar och föreläsningar som personalen har fått gå på. Och man har också anpassar lärmiljöerna efter barnens behov. En extra resurs har anställts. Arbetsgången har blivit mer strukturerad så att det ska bli tydligare vem som ska göra vad.