Einar leder förberedelserna inför valet

Älmhult Artikeln publicerades
Einar Holmqvist (S) ordförande i valnämnden i Älmhult.
Foto: Filip Nilsson
Einar Holmqvist (S) ordförande i valnämnden i Älmhult.

Einar Holmqvist är en erfaren lokalpolitiker med stintar i fullmäktige och diverse nämnder. Trots att han trappat ner för att ta det lugnt står han nu inför en tuff situation, att se till så att valet sköts rätt.

Smålandsposten tar ett kort uppehåll från serien Ny i politiken för att istället fokusera på en lite mer erfaren politiker denna lördag. Einar Holmqvist (S) har ett väldigt viktigt uppdrag inför valet. Han är nämligen ordförande för valnämnden i Älmhult.

Första smaken på politiken fick Einar Holmqvist (S) av sina föräldrar som båda var centerpartister. Men på sitt jobb som metallarbetare blev han fackligt engagerad. Därefter var det en naturlig övergång till socialdemokraterna. Efter valet 2014 fick han uppdraget som ordförande i valnämnden.

– När jag tog uppdraget så trodde jag inte att det skulle vara så himla mycket att göra. Det var det heller inte de tre första åren men nu är det väldigt mycket som händer. Nästa vecka ska vi till exempel ha en kurs för röstmottagare i valet, berättar Einar Holmqvist (S).

En valnämnd har i uppgift att fastställa lokaler och se till så att röstmottagarna är utbildade. De har också ansvaret för att se till att valprocessen på den lokala nivån sker på ett demokratiskt vis.

Hur ser ni till så att det inte sker något valfusk?

– Vi har flera åtgärder, till exempel så kollar vi att det bara finns en lapp i kuvertet och är det två så får de ta tillbaka en lapp. På så vis är det inte så lätt att fuska. Vi har fått massa med anvisningar från valmyndigheten om hur vi ska sköta oss så att det inte sker något fusk, säger Einar Holmqvist (S).

– Både ordföranden för vallokalen samt vice ordföranden måste vara inne i lokalen hela tiden annars så stängs den ner så vi har alltid någon som har koll i våra nio vallokaler som vi har i Älmhults kommun.

I Alvesta har det varit stora diskussioner kring huruvida politiker ska få vara röstmottagare. Det har där bestämt att politiker ska få vara med i vallokalerna och ta emot röster.

Får politiker vara röstmottagare i Älmhults kommun?

– Vi hade en diskussion kring det men jag tror vi alla kom överens om att det inte var något som vi ville ha. Politiker som inte är högt uppsatta eller har ett uppdrag utan mer är passiva medlemmar i ett parti får vara röstmottagare. Det är för att de är intresserade av politik och är villiga att ställa upp. Utan dem så hade det varit väldigt svårt att ha tillräckligt många röstmottagare, säger Einar Holmqvist (S).

Har det varit svårt att locka röstmottagare?

– Jo det kan man säga. Det har varit flera som har anmält sitt intresse men sedan hoppat av, berättar Einar Holmqvist samtidigt som han visar en lista över röstmottagarna där flera namn har blivit överstrukna.

På socialdemokraternas vallista till kommunfullmäktige är Einar Holmqvist på plats 22. Han har tidigare varit med i fullmäktige men har självmant valt att ta ett steg tillbaka.

Hur kombinerar du din roll i som ordförande i valnämnden med din roll i socialdemokraterna?

– Dom skiljer sig ganska mycket. I valnämnden är det inte så mycket politiskt spel. När vi representerar valnämnden har vi inga logotyper som visar vilket parti vi stödjer, vi har inga symboler överhuvudtaget. I socialdemokraterna så blir det mycket mer politiskt. Där försöker man locka röster, berättar Einar Holmqvist (S).

Einar Holmqvist (S) har vid två tidigare tillfällen varit involverad inom valorganiserandet. Då har det varit som ledamot i valnämnden.

Skiljer sig detta valet från de tidigare valen?

- Den politiska situationen är annorlunda men rent valmässigt så är detta valet likadant. Vi förbereder oss på samma sätt som vi alltid gjort. Det gäller både ”vanliga” val och EU-valen. De enda val som är annorlunda är kyrkvalen för det är inte valnämnden som ansvarar för dem, säger Einar Holmqvist (S).

Valet äger rum om knappt en månad, den 9 september.

Fakta

Einar Holmqvist

Ålder: 72

Familj: Fru och tre vuxna barn

Aktuell: Är ordförande i Älmhults valnämnd och leder förberedelserna inför valet som äger rum nästa månad.

Visa mer...