Enormt lyft med bättre tågpendling

Älmhult
Foto:
Foto:
Foto:

Nu börjar utbyggnaden av Pågatågstrafiken till Älmhult på riktigt. Under onsdagen togs det första spadtagen.

Artikeln publicerades 3 mars 2011.

Det syns ingen sol, inte heller några konturer av moln. Det är bara ett grått täcke som spänner över det skånska landskapet.
– Det är en viktig dag för oss smålänningar idag, säger Elizabeth Peltola (C), Älmhults kommunalråd.
Hon är inte på hemmaplan, utan i den lilla skånska orten Sösdala som ligger mellan Höör och Hässleholm. Anledningen till att hon står där under den grå himlen är att utbyggnaden av Pågatågstrafiken och Krösatågstrafiken till Älmhult och vidare till Växjö tog ett stort steg framåt under onsdagen.
Fram till 2014 ska 16 nya stationer i norra Skåne och södra Småland byggas. Under onsdagen togs det första spadtaget för hela projektet som startar med stationen i Sösdala. Stationen i Diö kommer att byggas under nästa år. Trafikverkets tidsplan säger att tågen ska rulla i Älmhult i december 2012.
– Det blir ett enormt lyft för Älmhult som kommun när pendlingsmöjligheterna ökar. Just i Diö ökar möjligheterna att satsa och få folk att bosätta sig, säger Elizabeth Peltola.
Inne i kommunhuset i Älmhult pågår samtidigt arbetet med att få fram tomter till nya bostäder i Diö.
– Vi försöker matcha våra planer så att de är klara när tågen rullar.
Politikerna i Älmhult vill att kommunen gör samma resa som den skånska kommunen Höör. Den siste december 2005 hade Höör en befolkning på 14 604 personer. Vid den senaste mätningen vid årsskiftet 10/11 hade den ökat till 15 460 personer, enligt SCB.
– Det är svårt att säga när vi ser resultat i Diö. Jag tror att folk har svårt att förstå att vi verkligen är igång. Jag tror att det är en mänsklig reaktion, man tror det först när man ser att spaden är i jorden, säger Elizabeth Peltola.
Att ökade pendlingsmöjligheter kan innebära att färre flyttar till Älmhults kommun tror inte Elizabeth Peltola på.
– Verkligheten motbevisar det. Pendling handlar om att ta sig till jobbet. Och man kan lika gärna pendla från Älmhult och till ett jobb utanför kommunen. Man kan ta del av kultur på ett annat sätt också.

Arbetet med att få ökade tågförbindelser till Älmhult och till Kronobergs län startade för flera år sedan.
– Från Kronobergs sida var det bara Älmhult som var aktivt från början. Det var riktigt förlösande när vi fick med oss Alvesta och Växjö, säger Elizabeth Peltola.

Planen är alltså att tågen ska gå i december nästa år i Älmhult och Kronoberg. Men tidplanen är krävande berättar Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket.
– Det är en tuff och tajt tidtabell. Den kräver att allt tajmar. Eftersom järnvägen är trafikerad så är det ganska komplicerade arbetsförhållanden.
Ursprungsplanen var att tågen skulle rulla i Älmhult redan i slutet av detta år. Men som Smålandsposten tidigare berättat sköt man fram starten till slutet av 2012. Att det sker ytterligare en försening är inte troligt eftersom den tidplan som nu ligger är realistisk, bedömer Lennart Andersson.
– Vi tror det, det är den bedömningen vi gör.

Men det är inte gratis att bygga ut järnvägstrafiken. Totalnotan ligger enligt Trafikverket på 563 miljoner kronor. Pengarna som finansierar projektet kommer från flera håll. Kostnaderna har delats upp mellan medverkande kommuner och olika myndigheter. På den småländska sidan går EU:s regionala utvecklingsfond också in med pengar.
Att flera parter går in med pengar är, enligt Trafikverket, en förklaring till man är på väg att dra hela projektet i land under en förhållandevis kort tidsperiod.
Ytterligare en förklaring är att flera olika parter har samarbetat. Men det har inte bara varit kommunerna och regionerna som har trumpetat ut sitt budskap om att fler lokaltåg ökar möjligheterna för mindre orter. Med på tåget har också näringslivet varit. Ikea i Älmhult har varit en av pådrivarna. En förklaring av många är att företaget är beroende av inpendlande arbetskraft.
– Kompetensen finns runt om, därför är det fantastiskt att vi ligger utmed stambanan, säger Thomas Carlzon, vd Ikea AB.
– Vi tänker på våra kära medarbetare som bor runt omkring i södra Sverige. Det är viktigt att de kan färdas på ett tryggt och enkelt sätt på järnvägen.
Han pekar också på att ökade pendlingsmöjligheter även öppnar för andra företag i kommunen. Ytterligare fördelar som han ser är att pendlingsmöjligheterna ökar valfriheten på fritiden och möjligheterna att bo kvar i Älmhult och samtidigt studera på andra orter.