Ensamkommande får stanna - tills vidare

Älmhult Artikeln publicerades

Den infekterade debatten om de ensamkommandes vara eller icke vara i Älmhult ska utredas ytterligare. Under tiden får de berörda ungdomarna stanna.

På Haga park hotell bor flertalet av de ensamkommande i Älmhult som väntar på besked om de får uppehållstillstånd eller inte. Och om de ska få stanna i Älmhult efter att de fyllt 18 år.
Foto: Peter Ottosson
På Haga park hotell bor flertalet av de ensamkommande i Älmhult som väntar på besked om de får uppehållstillstånd eller inte. Och om de ska få stanna i Älmhult efter att de fyllt 18 år.

De senaste veckorna har debatten rasat om vilket ansvar Älmhults kommun ska ta för de ensamkommande som fyller 18 år, eller får sin ålder uppskriven, innan de fått beslut i sina asylärenden.

Älmhults kommun har hittills följt principen att när ungdomarna fyller 18 år övergår ansvaret från kommunen till staten genom Migrationsverket. I praktiken innebär det ofta att den berörda måste flytta och därmed bryta upp från skola, boende och vänner.

Liberalernas Bo Bergsjö har skarpt kritiserat kommunens agerande och kallat det inhumant och ”hårdast möjliga behandling”. I en motion har han föreslagit att kommunen ska ta fortsatt ansvar för de ensamkommande tills deras asylansökan är avklarad, oavsett om de hunnit fylla 18 år eller ej.

Centerpartiet har hakat på Bo Bergsjös ståndpunkt och önskat involvera civilsamhället för att göra det möjligt för ensamkommande att stanna.

Socialdemokraterna har däremot pekat på att det inte finns utrymme i budgeten för att ta fortsatt ansvar. Ska kommunen klara det krävs en skattehöjning på 25 öre, vilket S genom kommunalrådet Eva Ballovarre föreslog i fredags.

Men när Bo Bergsjös motion var uppe för beslut i kommunstyrelsen på tisdagen nämndes aldrig något om den uppmärksammade – och på flera håll kritiserade – skattehöjningen. Däremot lyckades det rödgröna styret och alliansen komma överens om att utreda frågan ytterligare. Skyndsamt.

Politikerna vill undersöka vilket intresse det finns hos föreningar, ideella organisationer och civilsamhället i stort att hjälpa till för att ge de ensamkommande en möjlighet att stanna tills deras asylärenden är beslutade.

Politikerna vill också ha en ny beräkning av kommunens kostnader om man tar ansvar för ungdomarna även efter att de fyllt 18 år. Därtill vill man veta vad det innebär för ungdomarna om de väljer att vara kvar i Älmhult i stället för att hamna under Migrationsverkets ansvar.

I väntan på att utredningen blir klar valde politikerna att besluta att de ungdomar som fyller 18 år innan dess ska få stanna i Älmhult. Det ska röra sig om fem personer som fyller år innan årsskiftet, någon eller några så snart som den närmaste veckan. De får nu en viss tidsfrist.

– Det rör sig om en så begränsad tid så det ska vi kunna hantera inom årets budget. Men om vi beslutar att detta ska fortsätta måste vi få tillskott till socialnämndens budget under 2018, sa kommunstyrelseledamoten tillika socialnämndens ordförande Lars Ingvert (S).

Sverigedemokraternas representant i kommunstyrelsen, Börje Tranvik, var den enda som sa nej till att utreda frågan ytterligare.

– Vi har ju ett regelverk som säger att vid 18 års ålder så tar Migrationsverket över de här frågorna. Det tycker jag att vi ska följa. Vi måste ha en tydlig gräns och vid 18 års ålder är det inga barn längre. Då ska man kunna klara sig själv på ett eller annat sätt, sa han.