Flyktingomröstning hinns inte med före valet

Älmhult Artikeln publicerades

Annika Rydhs (pol. obunden) förslag om att låta Älmhultsborna folkomrösta om flyktingmottagandet hinns inte med.

Motionen inkom den 9 april i år. Den ur SD uteslutna Annika Rydh ville hålla en folkomröstning i samband med höstens val. Frågan: ”Ska Älmhults politiker verka för att öka/minska flyktingmottagandet?”.
Motionen remitterades av fullmäktige till kommunstyrelsen den 28 april och från KS arbetsutskott till kommunledningsförvaltningen den 12 maj.
Kanslichef Mats Porsklev menar i sitt yttrande daterat den 10 juni att kommunen senast den 13 juni måste samråda med Valmyndigheten för att hinna med en folk­omröstning. Då krävs dessutom först ett fullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott valde därför i tisdags att föreslå att motionen avslås.
– Vi har försökt skynda på ärendet men kan inte lägga allt annat åt sidan bara för detta, kommenterar Ingemar Almkvist (S).
Annika Rydh menar att hon ”helt klart” inkom med den i tid.
– Dessutom har det enligt ordföranden varit dåligt med ärenden (...) så det argumentet håller inte alls enlig mig, säger hon.