Försenad trafikstart för Pågatågen

Älmhult

Pågatåg nordost, var god vänta...
De skånska lokaltågen blir ett år försenade redan innan trafikstarten. Först i december 2012 kommer de rulla in i Småland.

Artikeln publicerades 27 oktober 2010.

Enligt de tidigare planerna skulle de skånska Pågatågen nå småländska stationer i Älmhult, Diö, Vislanda, Alvesta, Gemla och Växjö redan i december 2011. Men den tidsplanen håller inte.
– De signaler jag har så är det inte klart till december 2011. Det blir någon typ av fördröjning, men vi vet inte hur mycket, säger Bo Bergsjö, planeringschef i Älmhults kommun.
Varför dröjer trafikstarten?
– Det är väl hela tajmingen. Att få hela projektet i gång och i land. Det är många byggen på många ställen.
Jens Möller, ställföreträdande regionchef på Trafikverket, bekräftar att man inte kommer kunna hålla tidsplanen. Enligt honom kommer trafikstarten dröja till december 2012.
Det här är ett projekt som är väldigt forcerat. Vi började titta på det först när regeringen bestämde i mars, säger Jens Möller.
Enligt honom tar järnvägsprojekt lång tid. En ansökan om att arbeta i spåret måste till exempel in två år innan man vill inleda arbetet.
– Sedan finns det inte så många som kan projektera och bygga detta.
Arbetet med att bygga om perronger i Skåne och Småland är på väg att ta fart på allvar. Trafikverket kommer snart att gå ut med en upphandling som gäller om- och tillbyggnad av totalt 16 perronger. Den planerade byggstarten är satt till december 2011, tidpunkten då man tidigare sagt att trafiken skulle vara igång.
I väntan på Pågatågen väntar fler avgångar med Öresundstågen. Från december kommer fler tåg att sättas in under rusningstid. De kommer söderifrån och vänder i Älmhult. Trängseln för pendlare lär minska.
– Trafikmässigt kommer det att bli förbättringar som är ganska hyfsade redan i december i år. Sen blir det successivt bättre läge de kommande två åren, säger Bo Bergsjö.