Gamla polishuset kan bli boende

Älmhult Artikeln publicerades

Älmhult kan komma att ta emot dubbelt så många ensamkommande barn och unga i år. Gamla polishuset snabbutreds nu som nytt boende för flyktingbarn.

2014 nära fördubblades antalet ensamkommande barn som kom till Sverige. Av de totalt cirka 7 000 hamnade en handfull i Älmhult.

Älmhults avtal med Migrationsverket gällde först mottagande av fyra personer men i juni förra året godkändes en ny överenskommelse om sex platser. Nu pågår arbetet med ett nytt avtal som gäller att Älmhults kommun ska ta emot 13 ensamkommande barn och ungdomar. Det berättar Lars Ingvert (S), ny ordförande i socialnämnden.

– Det är viktigt att vi har ett avtal med Migrationsverket eftersom vi kommer att få placeringar ändå. Med ett avtal kan vi styra mer vilka vi ska ta emot, som ålder och kön, säger Ingvert.

Sedan den 1 januari i fjol kan Migrationsverket placera ensamkommande barn till vilken kommun som helst, oavsett om den har en överenskommelse eller inte.
På Nicklagården finns just nu ett boende för ensamkommande och planer finns att utöka detta med ett våningsplan till på det särskilda boendet.

Men vid socialnämndens senaste möte nu i december kom ett nygammalt förslag upp. Gamla polishuset, mitt emot Nicklagården, ska snabbutredas som boende för ensamkommande flyktingbarn.
Polishuset har varit uppe till diskussion tidigare men sedan avvisats på grund av för mycket buller för ett boende. Men enligt fastighetsägaren Björn Pettersson på Comforta BLP AB, utfördes den på något felaktiga grunder och nu har en ny bullermätning genomförts. Den visar att det är fritt fram för ett boende i gamla polishuset.

– Buller är inget hinder nu. Jag inväntar offerter för att veta vad en ombyggnad kostar, förklarar Björn Pettersson.

Det handlar bland annat om att ordna fler duschar på varje plan och komplettera med toaletter samt eventuellt även stambyten. Cirka 600 av totalt nästan 1 400 kvadratmeter i gamla polishuset är outhyrt och skulle kunna bli boende för ensamkommande.

Det är Lars Ingvert, (S) och Vidar Lundbäck (C), som tillsammans med socialförvaltningen har i uppdrag att utreda gamla polishuset. Redan i nästa vecka träffas Älmhults kommun och fastighetsägaren och ett förslag ska upp på socialnämndens bord den 27 januari.