Giftig tomt ska saneras

Älmhult Artikeln publicerades

Den västra sågverkstomten räknas som en av länets 30 värsta, men det finns även giftiga dioxiner på den nu eldhärjade fastigheten. Kommunen vill nu genomföra en sanering.

Den fastighet väster om Lönsbodavägen som tillhör E. Johanssons sågverk är ett av de 30 områden i länet som utgör störst risk för hälsa och miljö. Vid en undersökning som blev klar 2008 hittades både dioxin och klorfenoler. Sågverket har mögelbehandlat trä genom att doppa det i kemiska bad och där är gifthalterna höga. Detta vill kommunen nu åtgärda.
-Under året kommer vi att ansöka om saneringsbidrag hos länsstyrelsen, berättar Bengt Pettersson, teknisk chef Älmhults kommun.
De tidigare ägarbolagen a?r upplösta, i konkurs eller sa? a?r de gamla a?garna avlidna. Därför kommer kostnaderna på mellan 600 000 kronor och en miljon att landa hos stat och kommun.
-Det handlar om att plocka bort jord och fylla med rena massor, berättar Bengt Pettersson.
Även på den nu brandhärjade fastigheten finns spår av gift, men där anser det undersökande miljöföretaget att det räcker med att upprätta säkerhetsrutiner. Branden påverkar inte detta, enligt tekniske chefen.
2005 slog kommunen larm om cancerframkallande ämnen i Häradsbäcks vattentäkt. Misstankarna riktades mot den förorenade tomten 150 meter bort. Senare mätningar visade dock på obetydliga halter. Den dåvarande VA-chefen förklarar omsvängningen med okunskap inom kommunen.
-Vi hittade ingenting när vi väl hade lärt oss att läsa mätprotokollen, säger Bengt Pettersson.