”Intresset för bostäderna är noll”

Älmhult Artikeln publicerades

Borox planerar för en kapacitetsökning på sin anläggning i Eneryda. Men intresset för att expandera i bostadsområdet är noll, säger Alexander Dénes, fabrikschef.
– Vi vill inte på något vis riva några bostäder, säger han.

Smålandsposten berättade i lördags om starka reaktioner från Enerydabor. Anledningen var att ett antal bostäder i förslaget till översiktsplan, som nu är ute på samråd, förvandlats till framtida verksamhetsområde för industri. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men förslaget fick ändå de boende att reagera.
”Det måste värnas om bostäderna som finns och vid ett framtida tågstopp bli bostäderna eftertraktade”, menade en av de protesterande.
Borox fabrikschef Alexander Dénes inleder med att säga att han varken har blivit tillfrågad eller har något intresse i att marken där husen ligger omvandlas till industri­ändamål – även om de skulle få möjlighet att köpa husen.
– Folk har trott att vi skulle komma och riva bostäder. Det är inte så vi vill ha det. För övrigt är bullerslussen snart färdig. Den har bidragit till en god relation med dem som störts av vår verksamhet, säger han.
Stödjer du förslaget, även om det inte är Borox som ligger bakom det?
– Nej, det skulle bara skapa bekymmer för oss om vi skulle stödja det.
Han berättar i?stället om det pågående arbetet att bygga två nya lagerhallar på den markbit intill järnvägen som de nyligen köpte av Trafikverket. En detaljplan är under framtagande.
– Vi vill gärna bygga lagerhallar på denna mark. Vi kan då koncentrera verksamheten på ett mindre område och slippa truckkörning på Viregatan. Lastbilarna kommer i så fall kunna lasta och lossa inne på vårt eget område, bakom ett plank.
Han menar att Borox redan stödjer samhället på många sätt och vill leva i symbios med orten.
– Vi är inte samhällets fiende. Skulle Borox försvinna skulle Eneryda bli mindre attraktivt. Det är bara ett par tre familjer som är emot vår expansion.
Skulle kravet riktas mot Borox att flytta från sin nuvarande plats skulle det sannolikt innebära att hela verksamheten flyttas upp till Oxelösund.
– Det vill varken jag eller 50-talet anställda. Det är en hemsk tanke, säger han.