Kritik mot SD-politikers tal om raser

Älmhult Artikeln publicerades

Det går inte dela in människor i raser, menar både universitetsföreträdare och Sverigedemokraterna centralt med anledning av Annika Rydhs uttalande i Smålandsposten.

I måndags berättade Smålandsposten om fullmäktigeledamoten Annika Rydh (SD) som inte såg några problem med att använda sig av uttrycket neger. Hon talade också om hur människor är indelade i raser.
– Det finns ju den röda rasen, den gula rasen och jag är ju av ett vitt ursprung, sa Rydh bland annat.
Men begreppet ras är inte möjligt att använda som benämning på folkgrupper, förklarar Erik Berggren, kommunikationsansvarig på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet.
– Det man typiskt på 1800-talet föreställde sig vara olika raser har visat sig sakna grund. Skillnaderna, fysionomiskt och genetiskt etcetera, inom grupper som traditionellt benämnts som raser är större än mellan dylika grupper, skriver han i ett mejl.
SD:s presstalesman Martin Kinnunen instämmer i Berggrens uttalande.
– Vi måste lita till den expertis som finns på området. Skillnaden mellan olika etniciteter är alldeles för liten, säger han till Smålandsposten.
När det gäller Rydhs sätt att använda sig av uttrycket neger tycker han att det är ett beklagligt och dåligt sätt att kommunicera på.
– Det tycks vara en miss vilka uttryck man ska använda. Det är också en generationsfråga. Om man går tillbaka 20-30 år då använde man de uttrycken även i Sverige. Men det är viktigt att man kommunicerar på rätt sätt. Man ska benämna människor så som de vill bli benämnda.
Kommer ni vidta någon åtgärd efter uttalandet?
– Detta är något man får diskutera lokalt, hur man ska tala med varandra, vilka uttryck man ska använda. Det bryter inte mot en viss politik, utan mot hur man kommunicerar.