Lundbäck (C): "Populistiskt och främlingsfientligt"

Älmhult Artikeln publicerades

Annika Rydhs förslag att folkomrösta om flyktingmottagandet är ett utslag av populism och främlingsfientlighet och är inte ens lönt att genomföra, anser Vidar Lundbäck (C).
Vår sammanställning visar att Älmhults kommun har tagit emot i snitt 35 flyktingar per år de senaste tio åren.

Före detta Sverigedemokraten, numera politiska vilden, Annika Rydh lämnade i veckan in en motion till fullmäktige om att en folkomröstning borde hållas. Frågan som föreslogs formuleras: Ska Älmhults politiker verka för att öka/minska flyktingmottagandet?".
Vidar Lundbäck (C), socialnämndens ordförande, anser att förslaget är ett utspel av populism och främlingsfientlighet. Han tycker heller inte att det är meningsfullt att genomföra folkomröstningen, eftersom det ändå inte är Älmhults sak att besluta om storleken på flyktingmottagandet. Annika Rydh påtalade detta i sin motion och menade att Älmhults politiker, vid ett "minska" som omröstningsresultat, borde verka för att "övertyga regeringen".

– I en folkomröstning ska man kunna säga ja eller nej. Det är ett instrument som inte ska användas i detta sammanhang. Vi tar heller inte emot så många flyktingar och när det gäller vuxna tar vi emot färre än vi borde. Men det beror på bostadssituationen, säger han.
Älmhults kommun har sedan 2004 tagit emot i snitt knappt 35 flyktingar per år, visar Smålandspostens sammanställning av Migrationsverkets statistik. Enligt det nuvarande avtalet ska kommunen ta emot mellan 40 och 55 flyktingar. I siffran ingår de ensamkommande barnen.
Enligt Jenny Smedberg, chef för individ- och familjeomsorgen i Älmhult, är Älmhults flyktingmottagande generellt sett mindre än övriga kommuner i Kronoberg.
– Det vi får höra av länsstyrelsen är att vi har ett lågt flyktingmottagande, säger hon.
Älmhults kommun tog under perioden 2005-2013 emot färre flyktingar per invånare än Växjö, men fler än Ljungby. Älmhult tog emot en flykting per 45 invånare jämfört med en per 28 i Växjö och en per 69 i Ljungby. Uträkningen baserar sig på befolkningssiffrorna för år 2013.
Smålandsposten har inte heller denna gång lyckats få tag på Annika Rydh.