Många vill se pågatåg i länet

Älmhult

Drygt 40 organisationer och företag med Ikea i spetsen uppvaktar nu regeringen. Målet är att få Pågatågsstopp till Älmhult vidare till Växjö. Innan projektet är i hamn krävs regeringens godkännande.

Artikeln publicerades 26 februari 2010.

Närmare 30 stora företag, 15 företagsorganisationer och lärosätena Linnéuniversitet, Högskolan i Kristianstad och Önnestad Folkhögskola trycker på för att regeringen ska godkänna projektet Pågatåg nordost. Blir projektet verklighet rullar de skånska Pågatågen till bland annat Älmhult och mot Växjö.
I dagsläget har man enats om att de regionerna och kommunerna som berörs ska stå för hälften av kostnaderna. Den andra hälften ska Banverket stå för. Men för att det ska bli verklighet måste regeringen lägga in projektet regeringens infrastrukturplan. Planen presenteras i mars.
– Det är sista steget. Projektet måste komma i planen för att få finansiering. Vi har haft underhandskontakter med näringsdepartementet under tiden och det ser relativt positivt ut, säger Sölve Johansson, från Växande Älmhult och en i arbetsgruppen.
Han betonar att ett utvecklat tågnät i regionen betyder mycket för näringslivet.
– Titta bara på Älmhult, orten klarar inte att försörja näringslivet, det är därför vi har den inpendling vi har.
Hela projektet Pågatåg Nordost beräknas kosta 450 miljoner kronor.
Varför går inte näringslivet in med pengar?
– Det är en riksangelägenhet därför ska inte enskilda företag gå in med pengar. Utan det ska betalas gemensamt. Näringslivet har gått in med styvt en halv miljon kronor till förberedande arbete, säger Sölve Johansson.
– Det är en ren principfråga, näringslivet ser till att det kommer gods och människor på tågen, staten har ansvar för infrastrukturen. Så kommer det vara så länge staten ska stå för infrastrukturen, säger Jan Åström, näringslivets samordnare.