MP har miljö och folkhälsa i siktet

Älmhult Artikeln publicerades

Det klassiska fokuset på miljö håller i sig när Miljöpartiet i Älmhult pratar valmanifest inför valet på söndag. Men folkhälsa och en ny skola är också viktiga frågor. Satsningarna ska delvis finansieras genom nya lån.

Jan Fagerberg och Michael Öberg vill satsa på solenergi och en ny skola.
Foto: Karl-Magnus Lundvall
Jan Fagerberg och Michael Öberg vill satsa på solenergi och en ny skola.

Under nästa mandatperiod har Miljöpartiet flera olika fokusområden. Dels vill man göra det enklare att cykla, dels vill man få till en boulehall i kommunal regi. Jan Fagerberg och Michael Öberg är etta respektive tvåa på listan i kommunalvalet.

Ett av de prioriterade ämnena i MP:s politik är skolan och en eventuell nybyggnation. Samtidigt som man vill bygga en ny skola vill man använda de gamla lokalerna i Ryfors eller Pjätteryd.

– Vi ser positivt på att använda skolor som finns. Men det finns samtidigt inte plats till alla elever i all evighet. Vi kan inte heller bussa ut hur mycket som helst. Förr eller senare måste vi bygga en ny skola, menar Jan Fagerberg.

– Sen om det är vi i kommunal regi eller privat regi spelar mindre roll. Vi måste ha en ny skola.

Var ska pengarna komma ifrån?

– Vi måste låna om det inte kommer en privat aktör, säger Jan Fagerberg.

Älmhults kommun har redan nu relativt stora lån. Ska man låna ytterligare?

– Ja, samtidigt har man tagit ett beslut i kommunen om att växa. Och ska kommunen växa måste man ta investeringar som vi gör nu. Som med vattenverket. Det räcker inte bara att bygga en massa hus för barnen måste gå i skolan någonstans.

Miljöpartiet på riksplan vill satsa mycket på grön energi som vindkraft och solenergi. Men lokalt vill partiet främst satsa på solenergi.

– Framför allt vill vi lyfta upp solpaneler och solceller. Vi har ju sett en solrevolution inte minst genom de pengarna man kan söka från staten för att sätta upp paneler på sitt eget hus till exempel, säger Michael Öberg.

I partiets lokala manifest skriver de att vid varje om- eller nybyggnation av Älmhult kommuns eller Älmhultsbostäders fastigheter ska det prövas om solceller kan installeras. Men när det gäller vindkraft är det lite mer problematiskt.

– Vindkraft är svårare att hantera. Det är bulleravstånd som ska hållas och så vidare. Solceller är väldigt lätt att installera och det har blivit billigare, säger Michael Öberg.

– Både kommunen och industrin kan göra mycket här genom att installera solpaneler.

Varför ska väljarna rösta på Miljöpartiet i Älmhults kommun?

– Vi är en garant för att miljön tas på allvar. Alla beslut måste genomlysas ur klimat- och miljösynpunkt.

– Sen är boulehallen viktig för oss. Vi vill stimulera långsiktigt folkhälsoarbete och social samvaro. Vi hade gärna sett att boulehallen hade varit byggd den här mandatperioden. Vi ser det här som en stark folkhälsofråga, säger Michael Öberg.

– Det är lite konstigt när vi kan ha fotbollsplaner i alla orterna runt omkring i kommunen. Därför kan vi såklart ha en boulehall i både Härlunda och Älmhult. Jag kan inte se någon motsättning, säger Jan Fagerberg.

Det handlar om att satsa rätt, tycker han.

– Centerpartiet vill inte satsa på en boulehall. Men de vill satsa på digitala informationstavlor.

Jan Fagerberg och Michael Öberg tror att en boulehall kan spara pengar åt kommunen långsiktigt.

– Om folk rör på sig så kommer de vara friskare och kunna bo kvar hemma längre.

Valmanifest i urval

Miljöpartiet Älmhult

Gynna klimatsmart och ekologisk mat.

Fler mentorer i skolan som underlättar god arbetsmiljö.

Vattnet är avgörande för framtiden.

Cykla för en bättre miljö och hälsa.

Attraktiva mötesplatser för unga som äldre.

En levande stadskärna genom attraktiva gång- och cykelstråk, torgytor och modernt stationshus.

Mer resurser till skola, vård och omsorg.

Visa mer...