Nytt chockbesked för utbildningsnämnden

Älmhult Artikeln publicerades

Det som redan var illa har nu blivit värre. En ny rapport visar att utbildningsnämnden går mot 17,2 miljoner back. Det är fyra miljoner mer än förra prognosen.

Det nya elevpengssystemet, som Smålandsposten tidigare berättat om, inbringar inga nya pengar till kommunen. Det är bara tänkt att ge en rättvisare fördelning av befintliga medel. Det verkar både nämndens blå ordförande Bodil Hansen (M) och dess röde andre vice ordförande Stefan Jönsson, (S) vara överens om.
Under nämnden senaste utskottsmöte fick politikerna en ny prognos för 2011 framför sig. Den innebär dyster läsning. Tidigare har det talats om det redan stora underskottet 13,5 miljoner kronor. Nu har det stigit till 17,2 miljoner.
Dessutom ser nämnden ut att få ett sparbeting på 1,5 miljoner kronor, motsvarande 0,5 procent, på sig inför kommande år. Detta meddelades av kommunalrådet Elizabeth Peltola (C) under förra veckan och kommer sannolikt att röstas igenom under nästa fullmäktige.
Med ett redan stort underskott i bagaget samt krav på nedskärningar i framtiden väcker det frågor om hur nämnden ska reda ut sin besvärliga situation. Vilka besparingar kommer att krävas?
–Det är den diskussionen vi hanterar i våra partigrupper, säger nämndens ordförande Bodil Hansen.
När arbetet kan väntas vara färdigt är ännu oklart.
– Helst så snart som möjligt. Vi ska ta budgetbeslut nästa nämndsammanträde. Men i dagsläget är vi inte klara.
Anne Hallberg, förvaltningschef, är ”väl medveten om ekonomins läge”. Hon meddelar att tjänstemännen just nu går igenom varenda stapel. Men ekonomin kan inte räddas enbart genom att flytta siffror mellan staplar.
– Det kommer att krävas prioriteringar och det är politikernas sak, inte min.
Bodil Hansen vill inte säga något om hur man från alliansens sida väljer att prioritera.
– Det kan jag inte föregripa.
Stefan Jönsson är kritisk till hur ekonomin sköts och menar att Socialdemokraterna länge varit tydliga med hur den ska räddas.
– Genom att stänga Häradsbäcks skola och Pjätteryds skola. Det hade gett oss 2,5 miljoner kronor om året. I efterhand är det tydligt att vi hade rätt redan då, säger han.
– Elevpengssystemet sparar inte något. Då finns det bara en sak kvar och det är personalen.
Också Anne Hallberg antyder att de så kallade nyckeltalen, som visar hur många barn per lärare det finns, kan komma att ruckas på. Detta måste föregås av ett politiskt beslut.
Men innehållet i det beslut som Bodil Hansen aviserat om är fortsatt okänt.