”Om folk visste skulle de inte dricka vattnet”

Älmhult Artikeln publicerades
Kenneth Pettersson, tidigare VA-chef i Älmhults kommun, menar att stora delar av vatten- och avloppsledningarna är i uselt skick och behöver bytas ut omgående. – Det är en tickande bomb, säger han.
Foto:Andreas Westergren
Kenneth Pettersson, tidigare VA-chef i Älmhults kommun, menar att stora delar av vatten- och avloppsledningarna är i uselt skick och behöver bytas ut omgående. – Det är en tickande bomb, säger han.

Vatten- och avloppsledningarna är i uselt skick.

Älmhults tidigare VA-chef beskriver ledningsnätet som en tickande bomb.

Smålandposten berättade i måndagstidningen att såväl vatten- som avloppsledningar söder om Diö byts ut. En sträcka på 500 meter som har haft ovanligt mycket läckor. Kommunen har gång på gång fått åka ut för att lappa och laga. Till slut fick det vara nog.

Men sträckan i Diö är långt ifrån den enda i Älmhults kommun som är dålig. Stora delar av ledningsnätet är gammalt, slitet och skulle behöva saneras, konstaterar Kenneth Pettersson, tidigare VA-chef i kommunen men numera pensionär.

– Bäst före-datumet på ledningarna har gått ut för många, många, många år sedan. Man har helt enkelt inte avsatt så mycket driftresurser för att förnya sitt ledningsnät som man borde ha gjort, säger han.

Älmhult är inte ensam om problemen. Enligt Kenneth Pettersson ser det i stort sett likadant ut runt om i landets kommuner.

– Hela VA-Sverige vet om att det är en tickande bomb.

– Om folk visste hur det såg ut i ledningarna skulle de inte dricka vattnet, säger han.

Han säger att omsättningshastigheten – hur ofta kommunen förnyar sina ledningar – rör sig omkring 200 år. Eller ännu mer. Samtidigt är den tekniska livslängden på ledningarna omkring 50 år.

– Man borde alltså fyrdubbla driftbudgeten bara för att komma till rätta med att det inte blir sämre för varje år som går. Sen ska man jobba ifatt det här också. Det är ett gigantiskt projekt och inte något politikerna gör vågen åt när man berättar, säger Kenneth Pettersson.

Han beskriver en verklighet i Älmhults kommun där ledningarna allt oftare går sönder. Såväl vatten som avlopp. Det innebär att man måste rycka ut akut, oavsett tid på dygnet, för att laga läckan provisoriskt.

– Men ledningen blir ju inte bättre för det. Det är bara ännu en lapp och till slut är hela ledningen ett enda lapptäcke. Det är också väldigt dyrt.

Kenneth Pettersson vill i stället se en tydlig saneringsplan där man successivt byter ut ledningar. Och det är en plan som behöver sjösättas mer eller mindre omedelbart.

– Det skulle bli effektivare både arbetsmässigt och sett till kostnaderna. Då kan man jobba 07 till 16 och man vet hela tiden vad man ska göra. Och man lämnar en ledning efter sig som är mycket, mycket bättre än då man bara lappar och lagar, säger han.