Resistenta bakterier på förskola i Älmhult

Älmhult Artikeln publicerades

Ett fall av resistenta pneumokocker har konstaterats på Vitsippans förskola i Älmhult. Nu tas prover på alla barn på avdelningen för att minimera smittorisken.

-Som det ser just ut nu är det bara ett barn som är smittat, men vi testar hela avdelningen för säkerhets skull, säger Mia Johansson, förskolechef i Älmhults kommun.
Efter att smittan upptäcktes under måndagen har det aktuella barnet stannat hemma. Alla föräldrar på avdelningen har informerats om läget och under torsdagsförmiddagen tog smittskyddsläkare och barnhälsovård prover på alla barn på avdelningen.
Även om pneumokocker är vanliga på förskolor är utbrott av resistenta stammar ovanligt. Endast ett liknade fall har konstaterats i Kronoberg under året, förklarar smittskyddsläkaren Arne Runehagen.
-De resistenta är ju egentligen samma bakterier och man blir inte svårare sjuk av dem. Däremot är de svårare att bli av med eftersom man inte kan använda penicillin.
Provsvaren väntas bli klara efter helgen. Först då kommer förskolan att besluta om huruvida prover ska tas på hela förskolan eller om fler barn ska hållas hemma. Tills vidare vidtas inga speciella åtgärder på förskolan, förutom att man är vara noggrann med handhygienen.