Läs Ingvar Kamprads handskrivna testamente

Älmhult Artikeln publicerades

På onsdagen blev Ingvar Kamprads testamente offentligt.

Ikeagrundaren Ingvar Kamprads testamente har lämnats in till Växjö tingsrätt och på onsdagen blev det offentligt.

På onsdagen blev Ingvar Kamprads testamente offentligt.
På onsdagen blev Ingvar Kamprads testamente offentligt.

Testamentet är Ingvar Kamprads vilja om hur hans personliga kvarlåtenskap ska fördelas efter hans död. Av testamentet framgår att Ingvar Kamprads tre söner och dotter ska erhålla sina laglotter. Arvegods och övriga föremål med affektionsvärde ska fördelas lika mellan sönerna inom deras laglotter, medan dottern så långt som möjligt ska erhålla sin laglott i kontanter.

Ingvar Kamprad avled den 27 januari 2018 och han efterlämnade fyra barn.
Foto: Oskar Tinggren
Ingvar Kamprad avled den 27 januari 2018 och han efterlämnade fyra barn.

Som Smålandsposten rapporterade under tisdagen ska hälften av Ingvar Kamprads kvarlåtenskap tillfalla Familjen Kamprads stiftelse för satsningar i Norrland, vilket även framgår av testamentet.

Testamentet undertecknades i Ingvar Kamprads bostad, Bölsö gård, under hösten 2014.

En bouppteckning ska nu upprättas i dödsboet efter Kamprad. De fyra barnen och Familjen Kamprads stiftelse är delägare i dödsboet och enligt en skrivelse till Växjö tingsrätt önskar de att Magnus Holme vid en advokatbyrå i Malmö utses till boutredningsman.

Ingvar Kamprad avled den 27 januari 2018.