Träden faller för nya cykelvägen

Älmhult Artikeln publicerades

Nu har träden börjat fällas för att göra plats åt den nya cykelvägen mellan Liatorp och Diö.
Vägen kommer stundtals att spärras av när de stora träden ska ner.

I fredags började skördare fälla träd längs väg 600 mellan Diö och Liatorp. På östra sidan ska plats göras för en gång- och cykelväg (GC-väg). Arbetet kommer att innebära att vägen stundtals spärras av då de största träden fälls.
Planen är att börja bygga själva vägen till våren. Även då kan framkomligheten vara något begränsad, men några större störningar räknar projektledare Anna Karlsson på Trafikverket inte med.
–?Det kommer att bli viss hastighetsnedsättning men trafiken kommer att kunna passera under hela byggtiden, säger hon.
Vägen blir cirka 2,5 kilometer lång. Den börjar vid Bykrogen i Liatorp och dras söderut till strax innan Norra Bergönsvägen i Diö. Där leds den över till västra sidan av väg 600 och cyklister kan sen fortsätta söderut längs befintlig GC-väg till tågstationen.
I projektet ingår också att anlägga en 300 meter lång vägsträcka i Stenbrohult. När det blir möjligt att ta sig hela vägen från Liatorp till Älmhult på en gång- och cykelväg är dock fortsatt oklart. Det finns ingen plan för fortsatt utbyggnad, säger Anna Karlsson, som dock tror att aktuell sträcka innebär en stor förbättring.
– Det rör sig mycket folk mellan Diö och Liatorp, både till skolor, affären i Liatorp och tågstationen i Diö. Det är ett lagom avstånd att cykla. I dag är det inte helt enkelt att ta sig längs väg 600, säger hon.
Cyklister kommer att vara separerade från bilar på olika sätt längs sträckan. Antingen med dike eller gräsremsa. I de fall angränsande fastigheter ligger för nära kommer betongsten eller vägräcke sättas upp. Det blir också belysning längs hela sträckan.
Upphandlingen pågår just nu och beräknas vara klar i mars. Hela projektet ska vara färdigställt till vintern och beräknas kosta omkring sju miljoner kronor.