Hur ska Älmhult få en bättre skola?

Älmhult Artikeln publicerades

Niondeklassarnas betyg i Älmhult har sjunkit i flera år. I våras var första gången som betygen ökade en smula - då för pojkarna. Så här vill Älmhults politiker göra en bättre skola:

Sonja Emilsson, (M).

Fortsätta på den inslagna vägen vad gäller mentorer och Älmhultsmodellen.

Sonja Emilsson.
Sonja Emilsson.

Jerker Nilsson, (V)

Det behövs en högre personaltäthet och mer stödpersonal åt lärarna. Tvålärarsystemet har visat sig fungera bra men man måste inse att det kostar mer. Älmhults kommun bör ligga över rikssnittet när det gäller lärarlöner. Utveckla samarbetet med det stöd som Ikea ger kommunens skolor och ta vara på de möjligheter som stödet ger.

Jerker Nilsson
Jerker Nilsson

Börje Tranvik, (SD).

Mer byggande på landsbygden, skolor som står tomma skall användas nu . Någon form av ordningsbetyg bör införas och detta ska komma från Skolverket centralt. Vi har alla möjlighet att klara detta i vår kommun när det finns så många tomma lokaler.

Börje Tranvik
Börje Tranvik

Michael Öberg, (MP).

Läsa-skriva-räkna-strategin ska realiseras för att uppnå resultat. Behålla och rekrytera bra lärare. Mentorer är en viktig satsning för att minimera lärarnas administrativa börda. Viktigast är att Älmhults kommun är en attraktiv arbetsgivare. Integrationen är en svår nöt som måste knäckas.

Michael Öberg
Michael Öberg

Eva Ballovarre, (S).

Det finns redan i dag mycket bra med Älmhults skolor, men vi vill se fler vuxna i skolan. Lärarna måste få tid att vara lärare och eleverna behöver en trygg skolmiljö - både på och mellan lektionerna. Vi har redan nu inlett ett samarbete med Skolverket för att lyckas öka resultaten i våra skolor.

Eva Ballovarre
Eva Ballovarre

Bo Bergsjö, (L)

Bättre skola skapas genom en bättre organiserad verksamhet. Ökat inflytande för elever och personal. Fler frivilliga krafter kan hjälpa till och få flera vuxna i miljön. Fler andra driftsformer behövs. Fler alternativ som föräldra- eller personaldrivna (intraprenader) behövs.

Bo Bergsjö
Bo Bergsjö

Karl-Henrik Wallerstein, (KD).

Genom att satsa på lärarlönerna. Inför mobilfria skolor. Vi prioriterar elever, lärare och god inre miljö.

Karl-Henrik Wallerstein
Karl-Henrik Wallerstein

Elizabeth Peltola, (C).

Genom att skapa en bra lärmiljö där lärarna får vara lärare genom att bland annat stöd av mentorer som stöttar eleverna. Vi vill ha ökad valfrihet där flera alternativ finns att välja på, såväl kommunala som andra externa parter.

Elizabeth Peltola
Elizabeth Peltola