Alvesta

Uppsnack med oppositionen
Thomas Johnsson (M), Christer Brincner (KD) och Ulf Larsson (L), bildar tillsammans alliansen i Alvesta kommun.
Foto: