Allergipolicy efterfrågas

Alvesta Artikeln publicerades

Nästan var tredje skolbarn har en allergisjukdom, astma, allergisk snuva, eksem eller annat. Därför behövs en allergipolicy anser specialpedagog Ingrid Kallström Bengtsson.

Hon har skrivit ett förslag till policy. Det togs inte upp i nämnden eftersom det inte är tillåtet för en anställd att lämna förslag till nämnden.
– Det visste jag. Men jag vill peka på problemet. Nu har det kommit en tillgänglighetslag. Skolan ska vara tillgänglig även för de som är allergiska. Allergipolicyn behövs, säger hon.
Varje år görs en allergirond i skolorna. Den ska peka ut vad som behöver förbättras för att förbättra miljön för allergiska barn. Men utan en allergipolicy finns det inte så mycket konkret som grund för allergironderna. Policyn kan peka ut vilka rutiner som är önskvärda, hur en miljö för allergiker ska säkerställas.
– Allergier påverkar frånvaron. Elever som har allergi riskerar att få hög frånvaro och sämre betyg. Vi har barnen i skolan för att de ska lära sig saker, säger hon.
Grunden till policyförslaget har hämtats från Socialstyrelsens Allergi i skola, som kom år 2013 på uppdrag av regeringen med syftet att beskriva överkänsliga barns problem i skolan. Enligt skriften behövs en nationell strategi för hur skolan ska anpassas för elever med allergisjukdomar. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten är astma och allergi ett av de vanligaste medicinska funktionshindren.