Behövs en skattehöjning i Alvesta kommun - partierna svarar

Alvesta Artikeln publicerades

Framåt kommer det bli större andel pensionärer och ungdomar i stället för arbetsföra vuxna. Behovet av välfärdstjänster väntas öka i snabbare takt än skatteunderlaget gör.

Det visar SKL:s senaste ekonomirapport.

Hur vill Alvesta kommuns partier möta de ökade kostnaderna och är det en prioriterad fråga att inte behöva höja skatten?

Foto: Smålandsposten/Montage

Intervjuserien med alla fullmäktigepartiers förstanamn är nu slutförd. I dag börjar vi med Smålandspostens enkätfrågor till partierna inför det stundande valet.

Först ut är partiernas syn på skattesatsen under nästa mandatperiod.

Samtliga partier i Alvesta kommuns fullmäktige har fått svara på dessa två frågor:

1. För att finansiera en kvalitativ välfärd, tror ni att skatten behöver höjas den kommande mandatperioden, eller går det att lösa på annat sätt?

2. Ja/Nej: Är det en viktig fråga för er att inte höja, eller till och med sänka, skatten under de kommande åren?

Socialdemokraterna

1. Det är en svår fråga. Vi tror inte att skatten kommer att höjas i kommunen nästa mandatperiod.

Skattefrågan är beroende av vilken regering vi kommer att få efter valet. På sikt, de kommande fem till tio åren tror vi att det blir svårt att möta och upprätthålla kvalitén på välfärden med de resurser som vi har idag.

Vi försöker möta behovet av skatteintäkter med en tillväxt av invånare och vi letar eftereffektiviseringar som vi kan göra inom den kommunala verksamheten.

2. Nja, vi tror att det blir svårt att höja skatten. Vi är inte rädda för att höja den om det behövs.

Alvesta Alternativet

1. Naturligtvis går det lösa pengaproblematiken på annat sätt än skattehöjning. I första hand måste vi tillse att skattemedel används på ett förnuftigt sätt! Att genomlysa alla verksamheter för kostnadseffektiviseringar är ett första steg. En sådan uppföljning av verksamheterna har inte skett tidigare.

2. Ja. Vi kan inte tänka oss att höja skatten under kommande mandatperiod.

Miljöpartiet

1. Kvalitativ välfärd nås med social samvaro, medmänsklighet, trygghet, mer tid med varandra, ett aktivt föreningsliv. Detta kräver omställning i samhället, men det kostar inte kommunen något nämnvärt.

2. Nej. Klimatkrisen kan medföra behov av samhällsinsatser, då får dessa insatser prioriteras.

Vänsterpartiet

1. Enligt SKL:s beräkningar kommer det att finnas ett behov av att höja kommunalskatten i en nära framtid. Skattehöjningar är inget självändamål men om det behövs för att klara våra åtaganden mot kommunens invånare är vi beredda att höja skatten. Ökade statsbidrag är ett alternativ. Om kommunen klarar sina åtagande och det blir pengar över kanske skatten skulle kunna sänkas!

2. Nej. Det är viktigt att kommunen har en god ekonomi och det kanske blir nödvändigt med en höjning.

Moderaterna

1. Skattehöjning säger vi definitivt nej till! Hög skatt är ingen garanti för hög kvalité. Effektivisera verksamheterna istället.

Genom Alvestalöftet kapar vi kostnaderna för socialtjänst i nivå med övriga landet. Byt ut bidragsberoende mot lönearbete och tydliga krav på motprestation för bidrag.

Vi skall genom Alvestalöftet stärka arbetslinjen, minska jobbklyftan och se till att vägen från nyanländ till nyanställd förkortas. På så vis får kommunen fler intäkter i stället för utgifter.

2. Ja. Att inte höja skatten de kommande åren är en av våra viktigaste valfrågor.

Kristdemokraterna

1. Skatten ska inte höjas under den kommande mandatperioden. Vi måste få ut fler i arbete som kan bidra. Att vi fördelar resurserna.

2. Inget svar.

Centerpartiet

1. För Centerpartiet är det viktigt med kommunal service med hög kvalitet samt ordning och reda i ekonomin för att kunna utveckla och investera för framtiden och för ökad attraktivitet av kommunen.

För att klara detta är det mycket möjligt att skatten behöver justeras, men för oss är det den absolut sista åtgärden.

Innan det kan bli aktuellt måste alla verksamheter ses över och ifrågasätta vad vi verkligen ska göra samt effektivisera innan det kan bli aktuellt med en skattehöjning.

2. Nej. Det är inte valets viktigaste fråga.

Sverigedemokraterna

1. Att använda skattehöjningar för att kompensera för felprioriteringar i kommunens verksamheter anser vi inte är rätt väg att gå.

2. Ja. Dock vill vi inte sänka skatten utan att vi ser att det är ekonomiskt försvarbart för kommunen.

Liberalerna
Liberalerna

Liberalerna

1. Liberalerna är emot skattehöjning. I dagsläget behövs istället en fullständig genomgång av den kommunala förvaltningen och dess kostnader.

Vi behöver dra ner på byråkrati och satsa på effektiviseringar. Många funktioner kan dessutom delas med andra kommuner.

2. Ja. Skattehöjningar slår alltid hårdast mot låginkomsttagare. Just därför bör man titta på andra åtgärder i första hand.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR