Cirka 40 hushåll utan vatten i Moheda

Alvesta Artikeln publicerades

En vattenläcka inträffade i sydöstra delen av Moheda i dag vid middagstid. Det var en gammal gjutjärnsledning som brast och många Mohedabor blev av med vattenförsörjningen.

Vattenläckan vid Rönnvägen upptäcktes omgående. Ledningen var en huvudmatarledning och mycket vatten rann ut.
Vattenverkets personal började omgående arbeta med skadan med att stänga av vattentillförseln till hushållen i läckans omgivning. Vattnet stängdes av från Rönnvägen och österut.
Hoppet är stort om att bli klar med reparationen till kvällen.
– Hela arbetsstyrkan är på plats och vi kör på tills det är lagat. För att tillgodose behovet av vatten för hushållen har vi ställt ut en behållare på en kubik med vatten som vi fyller på allt eftersom, säger Jarmo Hänninen.
Han uppskattade att mellan 30 och 40 hushåll blivit utan vatten till följd av läckan. De drabbade hushållen är de öster om Barrvägen. Ledningen uppskattar han vara från 50-talet.
– Men just den här ledningen har inte haft några läckor tidigare. Det går inte att säga när gamla ledningar ska gå brista, säger Jarmo Hänninen.
– Det brukar vara sättningar i marken som orsakar spänningar i ledningarna och det kan också vara högt grundvatten. Och så åldern på ledningarna. Man kan säga att det är säsong för vattenläckor nu. Vi har haft flera i Alvesta, säger han.
Som en följd av vattenavstängningen och reparationerna kan vattnet bli missfärgat. Missfärgningen är rost, som släpper från ledningarna. Hushåll vilkas vatten är missfärgat bör undvika att använda tvätt- och diskmaskiner.