Gode män sökes

Alvesta Artikeln publicerades

Behovet av gode män, förvaltare och förmyndare ökar och ökar. Det tuffa samhällsklimatet tros vara en bidragande orsak.

– Många är ensamma och problemet är större än vad man tror. Till exempel blir många äldre ensamma när barnen flyttar, säger Karin Vernersson, överförmyndare i Alvesta kommun.

I dagsläget finns 233 gode män, förvaltare och förmyndare i kommunen. Majoriteten av dessa är gode män - 153 personer.

– Idealet är att varje god man har en handfull uppdrag. Drygt hälften av dessa har bara ett uppdrag, då man oftast är god man för en anhörig, säger Vernersson.

I våras djupgranskade kommunen drygt hälften av de årsredovisningar som lämnas årligen till överförmyndaren.

– Det kändes angeläget att göra en sådan här granskning för att se så att allt stämmer.

– De flesta redovisningar har varit väldigt korrekt utförda, men vi har funnit en del oegentligheter som vi nu går vidare med.

Anledningen till att man behöver en god man kan vara flera, till exempel sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd.

Ansökan kan göras av personen själv (huvudmannen), anhöriga eller anmälan från myndighet till tingsrätten. Läkarintyg krävs.

– Det är ett ensamjobb, men man gör en oerhört stor insats. Det är många som ringer hit och anmäler sitt intresse. Sedan lägger jag ett pussel för att få rätt god man till rätt huvudman, säger Vernersson.

För att bli god man krävs att man inte förekommer i belastningsregistret eller hos Kronofogdemyndigheten. Man ska också veta hur samhället fungerar och ha god social kompetens.

– Livserfarenhet är betydelsefullt. Att vara god man ska vara ett trivsamt uppdrag.