Här vill partierna bygga bostäder

Alvesta Artikeln publicerades

Bostadsfrågan är ständigt aktuellt i kommunen och då handlar det nästan alltid om vilken typ av bostäder som ska byggas och var de ska placeras.

Vad vill partierna och vad tycker de i den kanske största bostadsfrågan ju nu, huruvida det tidigare asylboendet på Rönnedal ska rivas eller renoveras?

Rönnedal
Rönnedal

Hanaslövsbacken, Aringsås och grusplanen vid Ica är bara tre av flera platser i Alvesta tätort där det finns planer på att bygga bostäder inom en snar framtid. Samtidigt ska det fortsatt beredas för fler tomter vid Spåningslandaområdet.

I Vislanda har konceptet Basbohus presenterats, lägenheter som går snabbt och enkelt att bygga med lägre hyror som resultat. Då bygget där bedömts som lyckat är Moheda, Grimslöv och västra Alvesta tänkbara platser för en fortsättning av projektet.

På Rönnedal står tre lägenhetsbyggnader som tidigare använts av Migrationsverket som asylboende. Nu tillhör de dock kommunen igen och frågan är om de ska renoveras till bostäder eller rivas för att bygga helt nytt, en fråga där åsikterna går isär.

Med bakgrund i detta har vi ställt två frågor till kommunens partier angående bostäder i kommunen:

1. Vad för typ av bostäder behövs i kommunen och hur vill ni se till att de byggs?

2. Ja/Nej: Bör de tidigare asylboendena i Rönnedal renoveras och göras om till bostäder?

Moderaterna

1. Vi behöver olika typer av bostäder i hela kommunen, då menar vi villor, hyresrätter och bostadsrätter. Vi ser gärna att dessa byggs av privata aktörer men vid behov ska kommunen och dess bolag gå in och bygga. Vi behöver trygghetsbostäder till våra äldre. För att få till allt detta behövs mer detaljplanerad mark, bättre relationer till byggföretag och fastighetsföretag. Vi behöver sälja av delar av det befintliga beståndet för att locka hit andra aktörer som vill bygga och satsa på vår kommun.

2. Ja. I kombination med nybyggda bostäder I samma område.

Kristdemokraterna

1. Vi behöver fortsätta att utveckla Alvesta kommun. Vi behöver bostäder för alla, villor, bostadsrätter och billiga hyresrätter så att alla ska ha råd till egen bostad. Vi ser gärna Allbohus men även privata entreprenörer som vill satsa på Alvesta.

2. Ja. Vi behöver fler bostäder vid Rönnedal, de tidigare asylboende bör renoveras och göras om till bostäder.

Centerpartiet

1. I Alvesta kommun råder det bostadsbrist och fler bostäder måste byggas. I Alvesta kommun måste det finnas ett varierat utbud av bostäder för alla genom hela livet i hela kommunen. Vi måste se till att skapa attraktiva boendemiljöer och ett blandat utbud av bostäder som uppmuntrar till integration. Vi vill se en utveckling av hela kommunen därför måste bostäder byggas även i kommunens mindre orter så som Grimslöv, Lönashult, Torpsbruk till exempel genom konceptet Basbo som byggts i Vislanda.

2. Nej. Dessa hus bör rivas. Bryt bostadssegregationen, ta fram en utvecklingsvision för hela området.

Sverigedemokraterna

1. Överlag vill vi se enkla men funktionella hyresrätter, för att underlätta både för unga som vill flytta hemifrån, men även äldre som önskar flytta från t.ex. en villa till ett mindre arbetskrävande boende. Det sistnämnda frigör även villor för bl.a. barnfamiljer och gynnar inflyttningen till kommunen.

2. Nja. Vi vill se en kalkyl på byggnation på en annan plats i syfte att motverka utanförskapsområden.

Liberalerna

1. Liberalerna vill mycket bredare öppna upp för byggnation i Alvesta kommun. Vi saknar hyresbostäder, bostadsrätter och i viss mån villor. Man har under det gångna året satsat på att ta fram tomtmark vilket är bra och byggnation av villor är igång men i övrigt står det still. Kommunen måste i större grad bjuda in byggherrar genom att erbjuda tomtmark i attraktiva lägen. Dessutom måste tomtmark tas fram även i andra delar av kommunen än just i Alvesta tätort.

2. Ja. En renovering ger betydligt lägre hyror än nybyggnation. Husen är också arkitektoniskt intressanta.

Socialdemokraterna

1. Det behövs flera typer av bostäder, hyresrätter som villor. Vi vill lägga ett särskilt fokus på att bygga trygghetsbostäder och seniorboenden, för det tycker vi är viktigt. Kommunalägda Allbohus ska vara en av byggarna nu och i framtiden. Det ska byggas i hela kommunen och vårt allmännyttiga bolag ska vara en garant för det. Det pågår diskussioner med privata aktörer som vill vara med att utveckla kommunen. Vi i Alvesta bygger för framtiden, vi tror på ett hållbart samhällsbygge.

2. Nej, området bör rivas. En plan för att öppna upp - och bygga nya typer av bostäder bör tas fram.

Alvesta Alternativet

1. Det behövs ett blandat bestånd i hela kommunen. Både småhus och lägenheter finns det behov av i samtliga tätorter.

2. Ja. Att riva och bygga nytt är alldeles för kostsamt vilket kommer att innebära alltför höga hyror.

Miljöpartiet

1. Alvesta behöver bostäder för alla sorters människor i olika livssituationer. Vi vill ha en hållbar bostadspolitik som minskar segregationen i samhället. Vi vill att våra bostäder byggs med miljön i åtanke. Giftfritt, ekologiskt, med grön teknik för alla medborgare. Hyresrätter med lägre hyra bör byggas för utsatta grupper, såsom unga och nyanlända. Basbohusen i Vislanda är exempel på hur sådana kan utformas. Tak över huvudet är en mänsklig rättighet och inte en förmån för de med stor plånbok.

2. Ja. Att renovera befintliga bostäder har en låg klimatpåverkan jämfört med att riva och bygga nytt.

Vänsterpartiet

1. Det behövs fler hyresrätter i hela Alvesta kommun så att unga får en möjlighet till att bo kvar i vår kommun utan att behöva låna till en bostadsrätt. Många äldre som bor i egna hus upptäcker en dag att bostaden är för stor och kräver för mycket arbete. Om dessa äldre kan erbjudas ett boende i den del av kommunen där de levt sina liv blir det lättare att flytta. Utöver detta finns ett behov av särskilt boende, trygghetsbostäder seniorboenden och andra alternativa boende i hela kommunen.

2. Ja. Husen ska renoveras. De fackpersoner vi talat med anser att rivning vore en kapitalförstöring.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR