Hur vill partierna utveckla kulturlivet?

Alvesta Artikeln publicerades

Hur vill partierna jobba med att berika kultur- och fritidslivet i kommunen de närmsta åren?

Och behövs det mer pengar till kultur- och fritidsnämnden?

Alvesta kommun införde inför år 2017 en kultur- och fritidsnämnd med medföljande förvaltning för att tydligare kunna fokusera arbetet med kultur och fritid.

Frågor från nämnden som varit på tal är bland annat arbetet med att införa en fritidsbank, och idrottsföreningen Alvesta GIF:s önskning om en konstgräsplan där kommunen har lovat att gå in som borgensman för lånet.

I 2018 års budget tilldelades nämnden cirka 47 miljoner kronor i driftbudget. Totalt ligger kommunens alla nämnder på cirka 1,1 miljarder kronor under budgetåret 2018.

Med denna bakgrund har vi ställt de här frågorna till kommunens partier:

1. Bör man arbeta på något annorlunda sätt än i dag för att berika kommunens kultur– och fritidsliv? Om ja, hur då?

2. Ja/Nej: Bör kommunen i sin budget satsa mer pengar på kultur och fritid än vad mangör i dag?

Kristdemokraterna

1. Vi behöver ett kultur- och fritidshus där alla skall kunna träffas, ha ett café med olika aktiviteter.

2. Nej. De pengar som är budgeterat till Kultur och fritid får räcka, vi har akuta brister inom omsorgen som vi prioriterar.

Centerpartiet

1. Vår viktigaste utgångspunkt är att satsa på kommunens barn och unga. Vi behöver fler inkluderande mötesplatser. Vi vill utveckla kommunens musikskola. Vi vill bevara och utveckla kommunens bokbuss. Fortsätta utveckla fritidsgårdsverksamheten. Vi vill att kommunen är en positiv samarbetspartner till föreningslivet i olika utvecklingsprojekt.

2. Nja, Kultur och föreningslivet är jätteviktigt, men i första hand måste skola, vård och omsorg fungera.

Sverigedemokraterna

1. Ja. Vi tror att gemenskap och sammanhållning är viktigt för ett samhälle. Detta uppnår vi genom att bejaka vårt gemensamma kulturarv, historia och identitet. Vi har ett rikt kulturarv i vår kommun, som vi kan använda i bl.a. skolundervisningen. Vi anser vidare att kommunala bidrag ska riktas till att vårda det lokala och nationella kulturarvet, och till inte exkluderande projekt och organisationer.

2. Nej. Vi anser att kärnverksamheten är viktigast, är i behov av satsningar och bör prioriteras.

Liberalerna

1. Alvesta kommun har ett rikt kultur- och fritidsutbud men allt kan givetvis bli bättre. Kommunen bör stötta de föreningar som vill ha hjälp med olika projekt då det främst är olika föreningar som står för utbudet.

Man bör också samverka med t.ex Växjö kommun för att ytterligare utöka utbudet. Liberalerna vill också se över biblioteksverksamheten. Öppettider m.m. i framförallt våra mindre orter är inte tillfredsställande. En planering för ny bokbuss börjar också bli akut.

2. Nej. Med kommunens nuvarande ekonomiska läge bör kärnverksamheten prioriteras.

Socialdemokraterna

1. Vi behöver bli bättre på att främja det lokala kulturlivet, och det lokala arrangörskapet. Våra föreningar gör ett suveränt jobb och kommuns stöd är viktigt. Vi ska erbjuda kultur för alla.

Kultur- och fritidsfrågorna är en viktig del i samhällsbygget och vi vill jobba hårt för fortsatt utveckling. Vi ska fortsätta våra dialoger med föreningarna och satsa både i centrala Alvesta och på landsbygden.

Biblioteken ska fortsätta stärka sin roll som en plats för demokratin och mötesplats.

2. Ja, området har inte prioriterats. Kultur och fritid fyller en viktig roll för alla i kommunen.

Alvesta Alternativet

1. Man bör öka stödet till föreningslivet. På det viset får vi mesta möjliga för de pengar vi satsar och föreningslivet kanske upplever att vi faktiskt uppskattar deras arbete.

2. Ja. Och företrädesvis på föreningslivet i både ökade aktivitetsbidrag och stöd till drift, underhåll och investeringar.

Vänsterpartiet

1. Vi tycker det är viktigt att alla kommuninvånare har tillgång till kultur- och fritidsutbud, både i centralorten och på landsbygden.

Vårt kulturutbud bör sträva efter tillgodose alla invånarnas behov, såväl yngre som äldre. Här fyller Folkets Hus, våra bygdegårdar och hembygdsföreningar en viktig roll. Det samma gäller våra idrottsföreningar.

Vi kommer att arbeta för att bygga en arena för spontant idrottande och även utökat utbud med aktiviteter på våra fritidsgårdar.

2. Ja. Ett levande kulturutbud gör vår kommun mer attraktiv och därför ökar vi gärna anslag till kultur i vår kommun.

Moderaterna

1. Det sker många kulturaktiviteter i kommunen. För att fler skall få reda på när och var de är måste en gemensam folder och sökbar webbplats tas fram i samarbete med Växjö som täcker upp kommunens kultur men också föreningslivets aktiviteter likt ett smörgåsbord. Satsa mer på föreningslivet och underhåll av aktivitetslokaler.

2. Nej. Kulturnämnden är fortfarande ny och organisationen har inte satt sig än.

Miljöpartiet

1. Ja. Alvesta kommun kan absolut bli bättre på kultur och våga tänka nytt. Vi har detta året äntligen fått en Kultur och fritidsnämnd i kommunen vilket vi tycker är mycket positivt.

Vi ska fortsätta att arbeta för ett brett och tillgängligt kulturliv. Konsumtion av kultur främjar folkhälsan och höjer livskvalitén, det bör tas på allvar.

2. Ja.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR