ICA säljer flera butiksfastigheter i länet

Alvesta/Ljungby Artikeln publicerades

ICA Fastigheter säljer totalt 12 butiksfastigheter Secore Fastigheter. Två av butikerna ligger i Kronobergs län.

Sent på fredagseftermiddagen meddelade ICA Fastigheter att de säljer ut delar av sitt fastighetsbestånd. Köparen till de tolv fastigheterna är Secore Fastigheter, som ägs av Första AP-fonden och ICA Fastigheter.

Fastigheterna är spridda över hela landet och i Kronobergs län gäller det fastigheterna där ICA Supermarket i Alvesta och ICA Maxi i Ljungby befinner sig.

– Försäljningen ligger i linje med ICA Fastigheters strategi att behålla inflytande över marknadsplatserna samtidigt som kapital frigörs för framtida investeringar. Affären ligger också i linje med Secore Fastigheters strategi att långsiktigt äga, utveckla och stärka marknadsplatser där ICA är huvudsaklig hyresgäst, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter, via ett pressmeddelande.

Affären innebär en reavinst på 150 miljoner för ICA Fastigheter.

Efter genomfört förvärv äger Secore Fastigheter 25 butiksfastigheter om 93 900 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om cirka 2,2 miljarder kronor.