Läcka har orsakat förorenat vatten

Vislanda Artikeln publicerades

Kommunens råd att koka dricksvattnet i Vislanda kvarstår. Deras prover visar att vattnet fortfarande är förorenat, men nu tror de sig ha hittat orsaken.

I onsdags gick Alvesta kommun ut med information om att alla i Vislanda som är påkopplade på det kommunala vattennätet måste koka sitt kranvatten innan man dricker det eller använder det i matlagning. Då var det oklart vad som var orsaken till föroreningen, men nu tror de sig ha ett svar på den frågan.

Det handlar antagligen om att det har läckt in ytvatten genom taken på vattentornet, ett fel som nu ska vara åtgärdat. De höga bakterievärdena i vattnet kvarstår dock, något som gör att det fortfarande bör kokas.

För att få ner bakterievärdena kommer det nu att tillsättas klor i vattnet. Vattnet bör fortfarande kokas medan detta genomförs, men kloret i sig är inte farligt i dessa mindre doser. Det kan dock göra att vattnet både luktar och smakar klor under tiden.

– Sedan får vi se vilken effekt detta får på bakterienivåerna, annars får vi sätta in andra åtgärder, säger Bengt Johansson, va-chef.

Kommunens provtagningar av vattnet fortsätter och de tre utplacerade tankarna med dricksvatten vid Ica, Östra torget och äldreboendet Björkliden kommer att stå kvar. När vattnet kan anses tjänligt igen vill Bengt Johansson inte spekulera kring.

– Det är ett stort ledningsnät och vi vill gärna ha ett antal prover med godkända resultat i rad innan vi släpper på kokningsrekommendationen. Över helgen blir det i alla fall ingen förändring.