Projekt ska motverka polariseringen

Moheda Artikeln publicerades
Liam Sallmander är projektledare för Tillsammans för Sverige. På onsdagskvällen höll han en introduktion för de lokala samarbetsparterna. Och i dag är det heldag för Mohedaskolan.
Foto: LENA GUNNARSSON
Liam Sallmander är projektledare för Tillsammans för Sverige. På onsdagskvällen höll han en introduktion för de lokala samarbetsparterna. Och i dag är det heldag för Mohedaskolan.

Att prata med varandra, istället för om varandra. Se egna fördomar. Mötas över religiösa, kulturella och socioekonomiska gränser. Det är grundtankar i Tillsammans för Sverige. Mohedaskolan är först i länet att delta i projektet.

Idag, torsdag, går startskottet för ett nytt projekt på Mohedaskolan med temadag och workshops för skolans 150 elever och personal. Det är Tillsammans för Sverige, ett projekt som bedrivits av Fryshuset i Stockholm sedan 2011, som nu sjösätts lokalt.

Men redan på onsdagskvällen var det en introduktionskväll i församlingshemmet för de lokala samarbetsparterna Alvesta kommun, Svenska kyrkan i Moheda, Mohedaskolan och finansiären Växjö stift. Tillsammans för Sveriges projektledare Liam Sallmander inledde med personliga minnen om hur han upptäckte sin familjs judiska traditioner och fann stoltheten i sin identitet. Men också hur man i den judiska klassen möttes av omgivningens fördomar. Berättelsen var ett exempel på den storytelling som används som metod i projektet.

Fyra andra representanter för olika verksamheter vid Fryshuset berättade bland annat om organisationens metoder för att fånga upp ungdomar som är på väg att hamna i utanförskap, hur man gör ungdomar delaktiga i projekten och arbetar med tillit. De vuxna ska vara möjliggörare, ungdomarna görare, var en poäng som lyftes fram.

Carina Samuelsson, på Växjö stift, berättade att hon var med när Fryshuset hade en likadan temadag på en skola i Vaggeryd. Den positiva upplevelsen av hur ungdomarnas engagemang väcktes gör att hon sätter stort hopp till det regionala pilotprojektet på Mohedaskolan.

Planen är att under hösten hålla tre utbildningstillfällen för 12–15 ungdomar som sedan kan fungera som ambassadörer för Tillsammans för Sverige.

Syftet med satsningen är med hennes formulering ”att ge ungdomar verktyg för respektfulla samtal i ett mångkulturellt samhälle”.

Det handlar helt enkelt om att motverka rasism, främlingsfientlighet och extremism, sådant vi alla har runt omkring oss var man än bor.
Heidi Sydmark, präst i Svenska kyrkan i Moheda, berättar att det föll sig naturligt att dra igång projektet just här.
Foto: LENA GUNNARSSON
Heidi Sydmark, präst i Svenska kyrkan i Moheda, berättar att det föll sig naturligt att dra igång projektet just här.

Heidi Sydmark, präst i Svenska kyrkan i Moheda, berättar att det föll sig naturligt att dra igång projektet just här.

– Vi har en lång tradition i Moheda av att jobba med flyktingar, här har ju funnits förläggningar ända sedan 1970-talet. Det har alltid funnits ett starkt engagemang hos befolkningen som varit väldigt positivt. Från kyrkans sida har vi bra kontakter med skolan och vi kände att vi ville ena alla goda krafter i samhället under samma tak. Det handlar helt enkelt om att motverka rasism, främlingsfientlighet och extremism, sådant vi alla har runt omkring oss var man än bor.

Tre riksdagspartiers ledare – Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch Thor (KD) och nu senast även Nyamko Sabuni (L) – har dödförklarat den mångkulturella idén.

Idag, år 2019, är det inte helt okontroversiellt att främja det mångkulturella samhället, som ni gör i projektet. Vad tänker du kring det?

– Hade vi gjort det här för några år sedan hade alla tyckt att det var en självklar sak. Men så är det inte längre, det stämmer. Och det är precis därför som vi vill göra det! I dagens debattklimat känns det viktigare än någonsin, säger Heidi Sydmark.

Shade Amad, på Institutet för demokrati & dialog, var en av Fryshusets föreläsare, liksom Simón Cabrera Ebars, verksamhetsansvarig Tillsammans för Sverige.
Foto: LENA GUNNARSSON
Shade Amad, på Institutet för demokrati & dialog, var en av Fryshusets föreläsare, liksom Simón Cabrera Ebars, verksamhetsansvarig Tillsammans för Sverige.