Tågstopp i Vislanda dyrare än beräknat

Alvesta

Det mesta talar för att det blivande tågstoppet i Vislanda förses med en gångbro från mellanplattformen och som angör östra sidan av järnvägen. Tågstoppet blir dyrare än beräknat.

Artikeln publicerades 14 januari 2013.

Hög grundvattennivå, föroreningar i massorna och även mycket berg gör att alternativet tunnel under järnvägen blir tekniskt komplicerat och därmed dyrbart.
Tågstoppet kompliceras även av sågverkets läge i närområdet och de strömförande ledningarna utmed järnvägen med mera.
I veckan ska Trafikverkets projekteringsgrupp träffa företrädare för Alvestas samhällsplaneringsförvaltning och diskutera utformningen av hur de blivande tågresenärernas ska ta sig till perrong och tåg.
Enligt enhetschef Magnus Wigren, Alvesta kommun, är kommunen nöjd med en angöring på östra sidan, ett alternativ som kommunen förordat. Även sågverket Vidas behov av stickspår in och ut från sågverksområdet blir tillgodosett med det förordade alternativet.
Tågstoppet fördyras till cirka 68 miljoner kronor i stället för 54 miljoner, som det beräknades kosta år 2011. Det säger Eva Palmér på Regionförbundet.
– Det har varit kostnadsökningar i hela projektet, för alla tågstopp i Småland. Som det ser ut i dag kostar de småländska stationerna 15 miljoner kronor mer än tidigare, säger Eva Palmér.
Än är det inte klart hur mycket Alvesta kommun, delfinansiär i projektet ska betala av den fördyrade notan. Men sågverket Vidas behov har gjort det svårare att hitta lösningar.
–  Just i Vislanda är det komplext. Det har varit besvärligt att lösa eftersom man måste hitta lösningar, som inte stör Vidas verksamhet. Men vi har inte löst än hur man ska fördela kostnadsökningarna, det undersöker vi nu. Även Trafikverket tittar på detta, säger hon.
Det börjar brinna i knutarna för att tågstoppets praktiska utformning spikas. Tågstoppet ska vara klart i år, i vecka 49 om det går enligt planerna.
Planen är att börja bygga tågstoppet vecka 22 och tid för att arbeta i spår har avsatts i vecka 31.