Tågstoppet i Vislanda skjuts fram

Alvesta
Foto:

Det blir inga Pågatågstopp i Vislanda förrän år 2014 enligt Trafikverkets planering. Orsaken är att de tekniska problemen är större än väntat.

Artikeln publicerades 10 december 2010.

Det framskjutna tågstoppet är en besvikelse för de som engagerat sig hårt för att Alvesta kommun ska få tågstoppet.
Det gynnar orten Vislanda, både de som bor och de som arbetar där och som genom tågstoppet får möjlighet att tågpendla till jobbet.
Men Sven Sunesson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, tappar inte sugen för att Vislandas projektet tappar fart.
- Jag upplever ändå att Trafikverket jobbar hårt med detta och jag betvivlar inte att det blir ett tågstopp, även om det blir 2014 eller senare, säger Sunesson.
Enligt första planeringen skulle det gå att kliva av och på Pågatåg i december 2011.
Men närmare undersökning av platsen för tågstoppet visade att både växlar och signalsystem behöver bytas ut. Dessutom ligger industrispåret till Vidas sågverk besvärande nära.
Kostnaderna på 54 miljoner kronor har därför skjutit i höjden. Av kostnaden skulle kommunen bidra med 12,5 miljoner varav ungefär hälften är redan beviljade EU-medel. Resten skulle Banverket betala.
-Problemet är att både växlar och signalsystem är gamla och behöver bytas ut. Nu undersöker man både om det är möjligt att lösa problemen med detta och industrispåret där tågstoppet är planerat från början, eller om man kan flytta tågstoppet., säger Sunesson.
-Största problemet är att det finns för lite plats. På hotellsidan går det bra att lägga en perrong, på andra sidan är det värre, eftersom man får lägga till ett spår.
-Men vi är inte ensamma om att tappa fart i detta. I Markaryd har man stött på samma problem.