4,9 miljarder – en rimlig prislapp på nytt sjukhus?

Insändare Artikeln publicerades
Åke Uhlander ifrågasätter kostnaden för ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö.
Foto: Jonas Engman
Åke Uhlander ifrågasätter kostnaden för ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö.

Det är bra att Smålandsposten granskar kalkylerna för det nya sjukhuset.

En fråga är: Hur kan det bli så billigt?

När man för cirka 30 år sedan byggde två nya sjukhus: Ett mellan Luleå och Boden och ett annat mellan Vänersborg och Uddevalla var kostnaden mellan 15 och 20 miljarder kronor för vardera projekten.

Eftersom penningvärdet halverats sedan dess och byggkostnaderna stigit mer än övriga priser, borde kostnaden för det nya lasarettet i Växjö, med samma utrustning och funktionalitet som för de jämförda lasaretten, snarare hamna i storleksordningen 40–50 miljarder kronor. Det vill säga 10 gånger mer än budgeterat.

Kan man verkligen för 4,9 miljarder erbjuda en likvärdig sjukvård i det nya lasarettet, som man i dag har i det befintliga?

Åke Uhlander