Advokatbyråer – en bransch i olag

Debatt Artikeln publicerades

”När både de som stiftar lagar och de som praktiserar dem fifflar blir det uppenbart att något är ruttet i vårt land. Advokaters och politikers missbruk av det förtroende vi visar dem ger nämligen vatten till de kvarnar som gynnar populistiska krafter”, skriver Bengt Johannisson.

Bengt Johannisson är en av flera som har reagerat på Smålandsposten granskning av advokaters fakturor.
Foto: Anders Wiklund/TT
Bengt Johannisson är en av flera som har reagerat på Smålandsposten granskning av advokaters fakturor.

Smålandsposten ingående granskning av ett antal advokater under nio på varandra följande utgivningsdagar är ett utmärkt exempel på grävande journalistik. Av samhället rikligt belönade offentliga försvarare visar sig ha levererat saltade dubbelfakturor och tagit rikligt betalt för ogjorda jobb. När de väl avklätts sitt oanständiga beteende och krupit till korset så blir de i praktiken förlåtna av sina juristkollegor vid domstolen, där de i dag kommer undan med att få sina räkningar en smula avsaltade.

I varje annan bransch hade företagande av det slag som tydligen är vanlig i advokatbranschen lett till en ingående översyn av branschens (o)vanor. Det är till exempel uppenbart att många advokater inte följer bokföringslagen. Den säger bland annat att ”Affärshändelserna skall bokföras ….. på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.” (Kap 5, §1).

Smålandsposten avslöjar till exempel att advokater sitter på hotell på främmande ort och, utan att ha tillgång till relevant underlag, knåpar ihop fakturor på hundratusentals kronor!

Bland andra ”fasoner” som uppenbarligen är en regel i vårt rättssystem märks advokaters frikostiga debitering av ”spilltid”, till exempel resor, och ”omställningstid”, exempelvis byte mellan uppdrag. Sådant inbjuder till dubbeldebitering. Dessutom, i andra branscher, däribland den akademiska, är det självklart att man använder restid till att läsa texter. Men i advokatbranschen får man tydligen särskilt betalt för varje sida oavsett var och när man läser.

Miljön och samhällets ekonomi skulle gynnas om fler advokater likt Leif Silbersky tog tåget och gjorde spilltid till lästid. Ett bestående minne av SVT:s dokumentär om Silbersky är de dokumentfyllda väskor som den åldrade advokaten släpade på och av tåg.

Domstolsväsendet verkar ha underskattat omfattningen av falsarier inom advokatbranschen. Visserligen kan domstolar skriva ner advokaternas krav på ersättningen men reglerna för att göra det verkar ytterst diffusa. Man åberopar bara de seder eller branschnormer som gäller utan att granska advokaternas anspråk i detalj.

Detta oreflekterade vanebeteende är ett bra uttryck för ”funktionell dumhet” som professor Mats Alvesson skrivit om. En annan förklaring kan vara att advokatbyråer och domstolar befolkas av jurister med likartad utbildning. Det talar för att jurister praktiserar ”tribalism”, alltså att man gynnar de som tillhör samma stam eller yrke. Det är lika vanligt i moderna som primitiva samhällen, något som professor Bo Rothstein påtalat.

Smålandspostens ingående belysning av godtycke och girighet i advokatbranschen råkar i dessa dagar sammanfalla med avslöjanden av riksdagsledamöters och EU-parlamentarikers trixande med boendekostnader och omkostnadsersättningar. När både de som stiftar lagar och de som praktiserar dem fifflar blir det uppenbart att något är ruttet i vårt land. Advokaters och politikers missbruk av det förtroende vi visar dem ger nämligen vatten till de kvarnar som gynnar populistiska krafter.

Bengt Johannisson, professor emeritus i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet