Åklagare har för stora resurser

Insändare Artikeln publicerades

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa om att en åklagare i Växjö beslutat att åtala ett kommunalråd från Kalmar för att denne burit på en fickkniv i samband med ett besök vid förvaltningsrätten i Växjö. Enligt genomförd förundersökning är kniven av mindre modell. Huruvida bäraren rubriceras som farlig framgår inte av redovisningen, men torde starkt kunna ifrågasättas.

Det är inte första gången åklagarna i Växjö med skärpa tillser att knivlagen följs, och därest så inte sker, söker tillföra statskassan mesta möjliga böter. Alla minns vi ju tidigare affärer med Växjös eget kommunalråd som uppenbarligen bedömdes som farlig med sin sons morakniv i handväskan. Och sedan har vi också den pensionerade snickaren som råkade visa upp en ärvd fickkniv på polishuset. I fallet med kommunalrådet från Kalmar yrkar åklagaren på ett bötesstraff på 1 200 kronor. Huruvida åklagaren i sin allmänna samhällsnit till medborgarnas fromma också vill förverka den farliga kniven framgår inte.

Brottsutvecklingen i samhället är oroväckande, såväl i stad som på landsbygd. Orsaken härtill säges alltid vara bland annat bristande resurser hos polis och åklagare. Tjuvar och ogärningsmän går i normalfallet fria eller släpps omgående. Att under rådande omständigheter belasta rättsväsendet med rättskaffens medborgare som råkar ha en fickkniv på sig, måste betraktas som någon form av åklagarnas terapi eller forskning. Detta naturligtvis underförstått att man har för stora resurser.

Det kan ju inte vara fråga om prioritering i förhållande till angelägenhetsgrad enligt ovan. Även Högsta domstolen har ägnat sig åt frågan men då gällde det en kökskniv. Låt därför Växjö bli ett nationellt centrum för knivlagen och sök föra upp också en fickkniv till vår högsta domstol. Det finns ju redan ett antal aktuella fall och ett tillslag utanför till exempel Jula skulle ge ytterligare ärenden.

Olle Nilsson