Alla advokater kan inte dras över en kam

Replik Artikeln publicerades

Smålandspostens utomordentligt förtjänstfulla granskning av några advokaters felaktiga kostnadsräkningar har med all rätt orsakat reaktioner hos allmänheten. En sådan har framförts av professor emeritus Bengt Johannisson i Smålandsposten den 23 maj.

Vad som dock förvånar med hans inlägg är de svepande formuleringarna och avsaknaden av belägg för påståendena. Av en akademiskt skolad person har man rätt att begära en saklig hållning i den fråga han uttalar sig om. Granskningen gäller tre advokater men Johannisson tycks göra gällande att hela advokatkåren beter sig på samma sätt som de granskade advokaterna. Jag kan försäkra honom att han har fel.

Advokatsamfundet hade vid årsskiftet cirka 6 000 ledamöter, varav cirka 5 500 aktiva. Alla är underkastade disciplinnämndens granskning i händelse av att man bryter mot vägledande regler om god advokatsed eller mot rättegångsbalkens 8 kapitel, som handlar om advokater. I förevarande fall har förundersökning inletts hos polisen och med all sannolikhet kommer advokatsamfundet att öppna disciplinärenden beträffande alla tre advokaterna.

I rättegångsbalken 8 kapitlet 7 paragrafen står det följande: En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Det är klara verba. Enligt min uppfattning kommer uteslutning med största sannolikhet bli aktuell för i vart fall någon av de aktuella advokaterna. Även övriga lär drabbas av disciplinär påföljd i någon form. Advokatsamfundet är nämligen mycket angeläget om att kåren följer regelverket och tvekar aldrig att tillämpa det. Dessbättre förekommer uteslutning inte särskilt ofta, något enstaka fall om året. Det visar att branschen är allt annat än i olag.

Göran Björlin, advokat

Foto: Anders Wiklund/TT