Ansvarsfull och stram migration en ödesfråga

Debatt Artikeln publicerades

Vi moderater har länge velat ha ett samarbete kring en långsiktigt hållbar migrationspolitik, men får inga svar från Socialdemokraterna.

Samtidigt som regeringen tillsammans med stödpartierna C och L aviserar en uppluckrad migration i Januariöverenskommelsen, JÖKen, så kom rapporten om hög långtidsarbetslöshet i de kommuner som tagit emot flest asylsökanden.

Kronobergs län har tagit emot många flyktingar, med stora integrationsproblem på flera håll på grund av brist på lämpliga jobb, bostadsbrist och en ansträngd välfärd.

Lessebo kommun som länge har tagit emot nyanlända ligger i topp i Sverige på långtidsarbetslöshet. Totalt 12,6 procent är arbetslösa, nära 8 procent är långtidsarbetslösa, av dessa är 7 procent utrikesfödda. Med bristfällig skolgång då de flesta är från Somalia och Afghanistan blir vägen lång till att få jobb. Lessebo är fortfarande bland de största mottagarna beräknat på antalet invånare, främst beroende på anhöriginvandring. Denna utveckling lär fortsätta med regeringens och stödpartiernas (C, L och V) nya politik.

Vi moderater menar att vi först måste integrera de flera hundra tusen som kommit till vårt land senaste åren. Sverige mäktar inte med ett fortsatt högt mottagande när vi inte klarar integrationen, det är Lessebo ett exempel på.

Att göra det ännu mer generöst med familjeåterförening som i JÖKen, där inga krav på egen försörjning ställs, blir förödande. Sverige blir det mest generösa landet när andra länder stramar åt. Att dessutom införa ”humanitär skyddsgrund” enligt JÖKen, riskerar stora konsekvenser i vården, som redan har svåra problem. Det är ansvarslöst mot svensk välfärd och vårt samhälle.

Moderaterna är tydliga med att följande måste lösas:

• Alla som vistas illegalt i Sverige måste återvända.

• Familjeåterförening måste kopplas till krav på lämplig bostad och egen försörjning.

• De som kommer bör stegvis få sociala förmåner och bidrag i takt med att man jobbar och bidrar.

• Svenskt medborgarskap ska uppvärderas och motsvara andra länders. Ökade krav och längre tid för att bli svensk.

Sverige behöver en ansvarsfull, stram och hållbar migrationspolitik. En generösare politik sänder helt fel signaler. Låt oss inte än en gång tappa kontrollen över migrationen till Sverige!

Katarina Brännström (M), riksdagsledamot Kronobergs län, Marcus Dackling (M), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Lessebo

Sverige behöver en ansvarsfull, stram och hållbar migrationspolitik, skriver Katarina Brännström (M) och Marcus Dackling (M).
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Sverige behöver en ansvarsfull, stram och hållbar migrationspolitik, skriver Katarina Brännström (M) och Marcus Dackling (M).