Arbetet för att utveckla Växjö centrum växlas upp

Replik Artikeln publicerades

I en debattartikel den 22 januari skrev Malin Lauber (S) och Martin Edberg (S) om Växjö centrums utveckling. Det är glädjande att Socialdemokraterna i Växjö kommun hyllar det Blågröna initiativet kring centrumvisionen.

Debatten om Växjö centrum rullar vidare.
Debatten om Växjö centrum rullar vidare.

Många städer i dagens Sverige har stora problem med att behålla ett levande centrum. Den utvecklingen vill vi inte ha här i Växjö. Nyckeln tror jag ligger i det utvecklingsarbete som nu pågår och att lyssna på målgrupperna. Några av de idéer medverkande i centrumvisionen har beskrivit, arbetar vi med redan idag men kan bli mycket bättre. Det är angelägna frågor som gäller tillgänglighet, trygghet, mötesplatser och restauranger. Idéerna tydliggör att vi vill ha ett välkomnande city, med grönska, puls och ett rikt handelsutbud.

Det är viktigt med hög tillgänglighet och goda parkeringsmöjligheter. Därför har vi infört gratis parkering på Spetsamossen, centrumnära parkering på kommunhusets innegård. Utöver det har vi gjort bussfiler som möjliggöra tätare bussförbindelser, men även tillskapat bättre och nya cykelvägar.

Vi arbetar redan idag för att det ska finnas närhet till både lek och natur när våra invånare och besökare vistas i vår stad. Exempel på det är lekgatan längs med Klostergatan, Linnés värld vid domkyrkan och trädäcket vid Vattentorget, samt fler toaletter. Varje år pryds centrums gator av vackra blomsterarrangemang. Vid Växjösjön finns goda möjligheter till både promenad och bad.

Mycket arbete kvarstår, men nu växlar vi upp utvecklingsarbetet med Centrumvisionen och tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och allmänhet tar vi ännu ett kraftfullt tag med en tydlig målsättning om att bli årets stadskärna 2021.

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden