Äventyra inte ett uppskattat arbete!

Debatt Artikeln publicerades

Nu är sommaren i full blom och det visar sig inte minst i Växjö kommuns parker och rabatter. En färgprakt och en estetik som ger det där lilla extra och höjer kommunens attraktionsvärde.

Det görs i dag ett fantastiskt arbete inom parkförvaltningen, både för att kommunen ska värna den biologiska mångfalden och för att vi ska ha vackra offentliga miljöer.

Det visar sig också i den jämförelse som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort. Där hamnar Växjö kommun på plats fyra när det gäller invånarnas nöjdhet kring skötsel av parker.

Detta uppskattade arbete har nu den moderatledda majoriteten valt att äventyra. Med två rader i sin budget säger man att parkskötseln ska konkurrensutsättas och att det ska sparas 5 miljoner kronor redan nästa år.

Vi socialdemokrater är övertygade om att detta kommer innebära försämringar i kvalitet och tror inte heller att det är möjligt att spara så mycket.

Frågorna är många: Hur ska kvaliteten säkerställas? Vad får det för konsekvenser för orterna utanför Växjö stad? Kommer de anställda att få följa med till entreprenören? Vilka merkostnader medför själva upphandlingen i administration?

Vi hoppas fortfarande att den blågröna majoriteten (M, C, KD, L och MP) omprövar sitt beslut. Vi bjuder härmed in till dialog över partigränser. Tillsammans kan vi säkert hitta samordningsvinster och samtidigt behålla en omtyckt verksamhet i kommunens regi.

Malin Lauber (S), kommunalråd

Martin Edberg (S), vice ordf. Tekniska nämnden