Avskaffa flygskatten och satsa på grönt flyg

Debatt Artikeln publicerades

Flygskatten bör avskaffas. Bättre vore att införa ekonomiska incitament för de flygbolag som går före och tankar sina flygplan med biobränsle eller flyger med bränsleeffektiva flygplan. Det skriver Patrik Åkesson (KD) och Ingemar Swalander (M).

Flygskatt är fel väg att gå, anser Patrik Åkesson (KD) och Ingemar Swalander (M).
Foto: Urban Nilsson
Flygskatt är fel väg att gå, anser Patrik Åkesson (KD) och Ingemar Swalander (M).

Regeringen och samarbetspartierna har beslutat att inte avskaffa flygskatten. Vi beklagar detta eftersom flygskatten i sin nuvarande form endast straffar de som är beroende av flyget för hur vi flyger idag, med befintlig teknologi. Bättre vore enligt vår uppfattning att införa ekonomiska incitament för de flygbolag som går före och tankar sina flygplan med biobränsle eller flyger med bränsleeffektiva flygplan. En sådan politik stödjer flygets hållbarhetsarbete.

Vi är teknikoptimister! Framtidens flygplansmodeller är redan i färd att tas fram - ny teknik som el kommer på bred front. I Sverige finns ett företag med planer på ett certifierat elflyg redan 2025. Här finns stor potential för svensk flygindustri.

De flesta kortdistansflygningar kommer sannolikt att vara elektrifierade inom de närmaste årtiondena, och det kommer att förändra hur vi flyger. Harbour Air, med säte i Vancouver, Kanada, är redan där och ska elektrifiera hela sin flotta.

Norge satsar stenhårt på elflyg. Målet är, enligt VD för Avinor – Norges motsvarighet till Swedavia – att alla inrikesflyg ska vara elektrifierade 2040. Även sträckan Oslo – Stockholm ligger inom den ram på 50 mil, som är möjligt att elektrifiera. Norge går i täten för ett miljövänligare flyg!

Mindre elmotorer möjliggör distribuerad framdrivning, som den som finns i NASAs X-57 prototyp. Elflyg med lägre buller och driftskostnader möjliggör ett helt nytt flyg som kan ta människor dit de bor och arbetar, inte till flygplatser långt utanför tätorterna.

Flera av de mest avancerade elektriska flygprojekten syftar inte bara till att ersätta marktransporter mellan städer, som med passagerarflygplanen Zunum och Eviation för nio till tolv passagerare. De syftar till att ersätta marktransporter inom städer! Dörr-till-dörrflygning är inte bara en dröm, utan kan bli verklighet inom de närmaste decennierna.

Den italienska helikopterfabrikanten Leonardo är nu redo att lansera den civila versionen av AW609. Den har tiltrotorer som möjliggör start och landning från mycket små landningsbanor. Om det skulle lyckas, skulle det kunna omvandla all luftfart och de regionala flygplatserna kommer att bli viktigare än någonsin.

I skenet av den snabba teknikutvecklingen är det märkligt att flygskatten, som ger staten intäkter på 1,8 miljarder kronor varje år, inte går tillbaka till flygbranschen. Syftet var väl ändå att den skulle minska flygets utsläpp, inte straffa ett nödvändigt flygresande i en globaliserad värld? Det går redan idag att ersätta fossilt flygbränsle med biobränsle. Men det är brist på biobränsle. Att bygga upp produktion av sådant bränsle borde därför vara en prioriterad användning av flygskatten, eller att stödja den tekniska utvecklingen för bränslesnålare flygplan.

Småland Airport har ju inlett ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat KLM, Södra, Växjö kommun och Luleå tekniska Universitet för att undersöka om det kan tillverkas biobränsle ur de småländska skogarna. Stöd till den typen av projekt vore en bättre användning av flygskatten än att den bara går in i statsbudgetens svarta hål.

Patrik Åkesson (KD), EU-valskandidat, styrelseledamot Småland Airport, Ingemar Swalander (M), styrelseordf Småland Airport 2006-2014