Behåll vårt fina gröna Växjö – det går inte att göra billigare

Insändare Artikeln publicerades

Jag är en stolt parkarbetare från Växjö som under årens lopp som fått flera internutbildningar av arbetsgivaren i över 30 år, om blommor, perenner, trädvård, gödsling, plantering, häckar, beskärning, invasiva arter och mångfald. Nu vill de borgerliga i Växjö privatisera detta.

Man byter ut trädgårdsmästare mot (förlåt) vaktmästare och fastighetsskötare. Att göra som de Blågröna och jämföra Växjöbostäder mot Växjö kommun är som att jämföra en guldfisk med en gammelgädda. Jag har även hört av många att det gröna numera sköts väldigt dåligt hos Växjöbostäder.

Allt det vi sköter på parkavdelningen är så otroligt komplext. Det finns över hundra olika moment som vi utför i jobbet.

Vad händer med våra fina gångstråk, Växjösjön, Trummen, Bergundasjön, Linnéparken, Teleborgs slott, Vikaholm, alla rondeller, badstränder, Storgatan, Teaterparken, dammarna, lekplatser, Kaktusgruppen, Växthuset och alla utsmyckningar i staden vid olika högtider?

Och på vintern sköter vi skogarna och naturområden med beskärning, motorsåg och röjsåg.

Vi får mycket beröm från nöjda människor i staden.

Dessutom har vi under många år tagit emot och hjälpt lönebidragsanställda, olika omplaceringar och ungdomar från skolorna som har haft olika problem.

De har kunnat rensa rabatter, plocka skräp och tömma papperskorgar med mera. Och vi har fostrat många ungdomar där vi sett en jättefin utveckling och där de senare har kunnat få ett arbete och ett bra liv.

Det som jag också ser som en ren parodi är att politikerna för bara tre år sedan gjorde en extern utredning om eventuell entreprenad.

Den visade på mycket hög kvalitet av det gröna i Växjö, nöjda medborgare, hög kompetens bland personalen och att det inte kunde skötas billigare än vad kommunen gjorde det.

Denna utredning måste ni politiker i kommunfullmäktige läsa nu annars är det ett svek mot de som bor i Växjö.

Vad gäller anläggningen blir jag extremt förvånad att man vill konkurrensutsätta verksamheten. Cirka 65 procent är redan utlagt privat idag. De 35 procent som kommunen sköter har man bedömt vara så vitala delar att man vill behålla den delen.

Lägger man ut allt här till ett eventuellt multiföretag slår man ju dessutom undan benen på de småföretagare som i dag sköter detta. Är det borgerlig politik kan man undra? Ni politiker får gärna svara.

Jag tror att alla i fullmäktige får tänka till lite innan ni tar detta beslutet den 12 juni.

En del anställda börjar redan se sig om efter andra jobb så det finns risk att mycket kompetens försvinner. Så kan man agera när man inte känner sig behövd längre.

Behåll vårt fina gröna Växjö även i framtiden. Och låt ambassadörerna just få vara stolta arbetare.

Krister Fransson, kommunal Sydost tillika parkarbetare