Blågröna Växjö sätter välfärden först

Debatt Artikeln publicerades

”Nu lägger vi fokus på välfärdens kärna och lägger grunden för ett mer hållbart och välmående Växjö för framtiden”, skriver Blågröna Växjö om årets budget.

Blågröna Växjö sätter välfärden först. Det ekonomiska läget är kärvt, skatteprognoserna för kommande år visar på en försämring av de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn. Växjö är inget undantag, därför behövs tydlig styrning, prioritering och ökade samordningsvinster för att möta utmaningarna framför oss. I årets budget säkrar vi 125 miljoner i finansiering till välfärdens kärna: utbildning, omsorg och socialtjänst.

Växjö kommun ska vara både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi ska fortsätta vara förebild i miljö- och klimatarbetet och inte minst hållbarhet. Det handlar i grunden om att arbeta med helheten. Det nya hållbarhetsprogrammet som implementeras under 2020, kommer tydliggöra just det. Utbildning, jobb är viktiga nyckelkomponenter för att öka integrationen, ge trygghet och tillit till våra barn att stå på sina egna ben när skolan är slut. När slutbetyget väl finns i handen, ska möjligheten finnas att söka och ta ett arbete. Därför måste vi fortsätta arbeta för ett ännu bättre företagsklimat som ger fler jobb.

Egen försörjning skapar inte bara möjligheter till personlig utveckling och självförverkligande. Det stärker även förutsättningarna för att göra mer hållbara val i vardagen. Därför riktar vi nästan 70 miljoner till skolan 2020. Vårt redan framgångsrika arbete med tidiga insatser förstärks. Tillgängligheten till elevhälsan ska öka och en riktad kompetensutvecklingssatsning för att möta elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation ska genomföra, så att fler barn och elever får möjligheten utvecklas till sitt bästa jag.

Vi vill ha ett Växjö som håller ihop, där människor känner sig sedda, inkluderade och där alla känner sig trygga. Vi vill aktivt motverka boendesegregation i hela kommunen och förstärker därför bolagens roll i trygghetsarbetet. Dessutom satsar vi på att förbättra samordningen av fältverksamhet, mötesplatser, mobila team och trygghetsvandringar. När vi bryter utanförskap och får fler i arbete, stärker vi samhörighet så väl som de långsiktiga förutsättningarna för Växjös ekonomi och framtidens välfärd.

I vårt Växjö ska det vara gott att bo i alla livets skeenden. Den som varit med och byggt Sverige ska ha en omsorg att lita på. Därför riktar vi 37,5 miljoner till omsorgen 2020 som kompensation för demografi och nya hyror. Vi vill även förbättra informationen om hushållsnära tjänster som alternativ till vissa hemtjänstinsatser, samt implementera fler digitala verktyg som underlättar vardagen för både medarbetare och omsorgstagare.

I en helhet, hör alla små komponenter ihop. Våra medarbetare är vår otvivelaktigt viktigaste resurs för att våra invånares vardag ska fungera. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i hela kommunkoncernen, för att bli en mer attraktiv och hållbar arbetsgivare. Växjö kommun är även delägare i Regionteatern. Där ser vi ett behov att tillsammans med regionen diskutera och se över lokalerna för att skapa bättre arbetsförhållanden för kulturarbetarna.

Det är kärva tider, som kräver tydliga ekonomiska prioriteringar. Växjö kommun har sedan tidigare visat att minskade utsläpp, går hand i hand med en hållbar tillväxt. Nu lägger vi fokus på välfärdens kärna och lägger grunden för ett mer hållbart och välmående Växjö för framtiden.

För Blågröna Växjö

Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus P. Wåhlin (MP)

För Blågröna Växjö skriver om partiernas gemensamma budget, bland annat om omsorgen. ”Den som varit med och byggt Sverige ska ha en omsorg att lita på. Därför riktar vi 37,5 miljoner till omsorgen 2020 som kompensation för demografi och nya hyror”, skriver politikerna.
Foto: Pontus Lundahl/TT
För Blågröna Växjö skriver om partiernas gemensamma budget, bland annat om omsorgen. ”Den som varit med och byggt Sverige ska ha en omsorg att lita på. Därför riktar vi 37,5 miljoner till omsorgen 2020 som kompensation för demografi och nya hyror”, skriver politikerna.