Dammarna är inget hot mot våra vattendrag

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Filip Sjöfors

Replik till ”Dammar i vatten är som proppar i ådror”, Smålandsposten (28/8).

I vår del av Sverige är de flesta sjösystem skapade av människor. Människor har gjort ett avtryck i naturen och detta är sedan länge vår miljö. Älvar har sina ekosystem och våra sjöar har ett annat. Vi har ett ekosystem som började byggas för 1 000 år sedan och nu påstår Christer Borg att det är fel. Han hänvisar till och med till vetenskapen när han gör en analogi med proppar i blodomloppet.

Denna analogi har hamnat i skrift utan eftertanke. Sjösystemen med sina dammar reglerar flödet på ett sätt som hela samhället har nytta av. Under stor tillströmning lagras vatten i sjöarna för att skydda områden nedströms mot översvämning. Vid liten tillströmning, eller ingen alls, finns vatten i magasinen som släpps på för att undvika uttorkning av vattendragen nedströms.

Detta är till stor nytta för samhället och det beskrivs på ett utmärkt sätt i insändare från Alsteråns Kraftverksförrening i Smp 20 augusti.

Analogin med dricksglaset är också felaktig. Vattenreglering går ut på att det som Borg beskriver inte skall hända. Sjönivåerna regleras för att vattnet aldrig ska rinna över kanten. Det skall alltid finnas marginal att lagra mer eller tappa mer när det behövs.

Det är småskalig vattenkraft som Borg vill ta bort. Sådan vattenkraft finns bara i flacka landskap. Det var bara där som man i historisk tid klarade att bygga fördämningar. En typisk dammvall i våra sjösystem som är 2 – 3 meter hög gav ofta en 3 km lång sjö uppströms. Utan dammvallar inga sjöar alls, bara en å. Det är så framtiden för sjösystemen skisseras av Länsstyrelser och Älvräddarna.

Men nu överraskar Christer Borg, han har förstått att sjöarna är värdefulla och föreslår att de kan bevaras om sjötrösklar ersätter dammvallar. Nu stämmer analogin med vattenglaset, reglerförmågan är borttagen. Med sjötrösklar har vi inget skydd mot översvämningar eller uttorkade åbottnar. Detta är verkligen ett hot mot flodpärlmusslan.

Vi behöver sjösystemen, deras reglerkapacitet och all de andra nyttigheter som beskrivs i insändare 20 augusti. Det är den småskaliga vattenkraften som står för underhållet av reglerkapaciteten, utan kostnad för samhället och samtidigt produceras fossilfri el-kraft, i mängd som motsvarar ett normalstort koleldat kraftverk.

Lars Lundsten