Demokratin inskränks genom vårt EU-medlemskap

Replik Artikeln publicerades

I en debattartikel den 13 november oroar sig Anna Tenje (M) för Swexit och skriver också: ”Vi moderater är för mer handel och ökad tillväxt och motståndare till idéer om överstatlighet, ökade regleringar och protektionism”.

Sverige skulle må bra av Swexit, anser Carin Lindberg, ordförande i Nej till EU Växjö.
Foto: FREDRIK PERSSON / TT
Sverige skulle må bra av Swexit, anser Carin Lindberg, ordförande i Nej till EU Växjö.

Det gläder mig att ni moderater säger att ni är motståndare till överstatlighet. Sedan Sverige blev medlem i EU 1995 så har EU förändrats mycket och fler och fler politikområden styrs nu från EU, det vill säga överstatligheten breder ut sig. Ett stort steg mot överstatlighet togs 2009 när Lissabonfördraget antogs som författning/konstitution för EU. Vad gjorde ni moderater då?

Demokratin inskränks genom vårt EU-medlemskap.

Lissabonfördraget är för EU vad Sveriges grundlag en gång var för Sverige. Men i Lissabonfördraget står även inskrivet vilken politik som ska utgöra grunden i EU. Grunden för politiken slås fast av de fyra friheterna på EU:s inre marknad; fri rörlighet för Varor, för Tjänster, för Personer och för Kapital. Det finns ingen annan konstitution i världen som i grundlagen fastslår politiken.

I EU-parlamentet finns 751 ledamöter varav 20 är valda av svenska folket. Möjligheterna att kunna påverka politiken i EU-parlamentet är som synes små. Parlamentets beslut ska dessutom godkännas av Ministerrådet. När Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar är cirka 70 procent redan beslutade i EU och måste bara formellt godkännas i Sverige.

Om ekonomi och handel ska gå bra, måste hänsyn tas till förutsättningarna hos medlemsländerna. EU:s jordbrukspolitik är ett exempel där vi tydligt ser hur de stora industriella jordbrukens behov utgör grund för beslut som fattas. Dessa beslut passar inte för stora delar av jordbruket i Sverige.

Sverige skulle må bra av Swexit. Frihandelsavtal kan ingås utan att man har en överstatlig federation. EFTA var ett sådant frihandelsavtal.

Carin Lindberg, ordförande i Nej till EU Växjö