Den blågröna iskylan

Debatt Artikeln publicerades

I Vänsterpartiet noterar vi med tillfredsställelse att den nya isytan i Öjaby blev den succé vi var helt övertygade om att den skulle bli.

I Vänsterpartiet noterar vi med tillfredsställelse att den nya isytan i Öjaby blev den succé vi var helt övertygade om att den skulle bli.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
I Vänsterpartiet noterar vi med tillfredsställelse att den nya isytan i Öjaby blev den succé vi var helt övertygade om att den skulle bli.

Vänsterpartiet har hela tiden stöttat detta folkliga och föreningsdrivna projekt och vi kan bara beklaga att den högerstyrda alliansmajoriteten inte kunde tänka sig bevilja en enda krona i driftbidrag till projektet.

Tyvärr tvingas föreningen nu ta ut en mindre avgift från alla som vill nyttja den fina isytan. En konsekvens av alliansens kalla hand blir givetvis att medborgare tvingas välja bort denna stimulerande friluftsaktivitet av ekonomiska skäl. Bedrövligt av den blågröna majoriteten, som återigen missar ett tillfälle att stödja ett lovvärt och folkligt förankrat integrations- och friskvårdsprojekt.

Håkan Frizén (V)